Regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget fredag om kompensasjonsordninger for næringslivet og andre sektorer som følge av koronatiltakene.

Kompensasjonen vil ha en kostnadsramme på 20,2 milliarder, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Dette vil blant annet omfatte lønnsstøtteordningen og andre økonomiske tiltak som ble kjent før jul.