Kongehusets årsrapport for 2022 viser at utgiftene til elektrisitet og fjernvarme endte på 11,9 millioner kroner i 2022, mot 7,4 millioner kroner året før.

– De høye prisene – særlig strømprisene – endret kostnadsbildet også for Hoffet. Gjennom gode og virkningsfulle tiltak som har redusert strømforbruket ved Slottet med om lag 10 prosent gjennom vinteren, samt omprioriteringer og sparetiltak på andre områder, er det funnet inndekning for merkostnadene i 2022, heter det i rapporten.

De totale driftskostnadene økte med 18,5 prosent i fjor og endte på 64 millioner kroner.

– Dunkel belysning

Kong Harald har tidligere spøkt med at kongehuset har tatt grep for å spare strøm.

– Det er mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her i kveld. Det er ikke fordi vi er blitt mer lyssky, men fordi vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget, så det kan være at det også blir noe kjøligere i tussmørket, sa kongen i sin tale til stortingsrepresentantene som gjestet Slottet på gallamiddag i oktober i fjor.

Totalt hadde Kongehuset utgifter på 382 millioner kroner i fjor. Av dette gikk 144 millioner kroner til å lønne de rundt 150 ansatte i Det kongelige hoff.

Mye reisevirksomhet

Årsrapporten oppsummerer kongefamilien og hoffets virksomhet i 2022. Prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag trekkes fram som den viktigste begivenheten. Men i løpet av året har kongefamilien også gjort mye annet.

– Da Norge åpnet etter pandemien kunne kongehusets medlemmer igjen møte mennesker over hele landet, og i 2022 har de besøkt 10 av landets fylker og 37 kommuner, opplyser Slottet.

I tillegg har kongefamilien besøkt Sverige, Sveits, USA, Island, Grønland, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Italia og Kenya. Og de har vært vertskap for 2.354 gjester.

Sikring av slottet

Årsregnskapet er kraftig påvirket av arbeidet med å utbedre sikkerheten på de kongelige eiendommene. Regjeringen har totalt satt av 800 millioner kroner til dette arbeidet, som har pågått siden 2016.

– Det meste av arbeidet er gjennomført, og store deler av sikkerhetsprosjektet ble ferdigstilt i løpet av 2021 og 2022. Arbeidet med sikringen av områdene rundt Skaugum hovedgård og Bygdøy kongsgård ble sluttført i 2022, mens sikringen av Slottsparken står helt ferdig først i 2023, heter det i årsrapporten.

Totalt endte utgiftene til prosjekter på 163 millioner kroner i fjor.

Bytte av bilpark

Kongehuset har som mål å bytte ut alle fossilbilene sine, så langt det er praktisk mulig. Men fortsatt er 38 prosent av bilparken fossildrevet.

– Utskiftingen av kjøretøy gjøres ikke over natten. Det er en prosess som tar tid, og som avhenger av sikkerhetshensyn, økonomi, inngåtte avtaler, tilbudet av biler med lave eller ingen utslipp og tilgangen på ladestasjoner, heter det i årsrapporten.

Totalt disponerer kongehuset 29 biler. 11 av dem er drevet av diesel eller bensin, mens 12 er elektriske. I tillegg har kongehuset to hybridbiler og fire ladbare hybrider.