Det kongelige hoff har planer om å etablere solcelleanlegg på taket av Slottet i Oslo. Det melder Kapital.

I første omgang skal det oppføres et mindre testanlegg, som kun dekker en liten del av slottstaket. Målet er imidlertid å etablere et komplett solcelleanlegg.

– Når testperioden er over og den viser seg å være vellykket, er planen å utvide solcelleanlegget til store deler av taket på Slottet, med unntak av den delen som vender mot Slottsplassen. Målet er å kunne dekke Slottets og andre kongelige eiendommers fremtidige strømbehov, forteller assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet til Kapital.

Kongens svenske slektning, Kong Carl Gustaf av Sverige, som allerede i 2010 fikk montert solcelleanlegg på taket av slottet i Stockholm.

Statbygg utlyste et anbud på jobben i høst og det er så langt kommet inn sju anbud.

Testperioden skal vare i ett år. Det er fortsatt ukjent for hvor mye prosjektet vil koste.