Konkurransetilsynet har det siste året gjort en grundig kartlegging av innkjøpsbetingelsene i det norske dagligvaremarkedet. Den viser til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser.

Tilsynet har samlet inn prisinformasjon fra til sammen 16 leverandører og kartlagt nesten 3.000 produkter, noe som utgjør drøyt en firedel av omsetningen i Rema 1000, Coop og Norgesgruppen i 2017.

15 prosent

På en pressekonferanse onsdag sier konkurransedirektør Lars Sørgård at noen forskjeller er så store at det kan være brudd på konkurranseloven.

– Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller. Prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlig, men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven, sier Sørgård.

I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene. Det vil si at en av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat samme vare.

– Fakta på bordet

Kartleggingen dokumenterer at en rekke leverandører gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser.

– Konkurransetilsynets kartlegging viser at det er store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Det er bra at vi nå får fakta på bordet, og at Konkurransetilsynet følger opp dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Tirsdag gjennomførte Konkurransetilsynet uanmeldt kontroll hos Freia-eier Mondelez Norge. Også Lilleborg AS og Norgesgruppen har hatt besøk.

– Konkurransetilsynet håndhever konkurranseloven uten politisk innblanding. Tilsynet skal nå finne ut om loven er brutt eller ikke. Det gjør de på vanlig måte gjennom sine prosesser. Det er bra at tilsynet er en aktiv håndhever av konkurranseloven, sier Røe Isaksen.