I 2020 kostet koronaen Nav 39 milliarder kroner ekstra, og hittil i år er summen 28 milliarder kroner, melder Børsen/Dagbladet.

Ifølge Nav skyldes 58 prosent av økningen på 67 milliarder kroner, totalt 39 milliarder kroner, regelendringene under pandemien.

– Disse ekstra utbetalingene har vært viktig både for å sikre folk økonomisk trygghet i en krevende periode, og for å redusere behovet for nedbemanning i bedrifter som ble rammet av krisen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til avisa.

Dagpenger er den desidert største utgiftsposten. Under pandemien har arbeidsledige hatt mulighet til å motta dagpenger i en lengre periode enn tidligere. Det har også vært mulig å få en høyere dagpengesats.

Andre ordninger som har kostet, er full lønnskompensasjon for permitterte fram til dag 20, mulighet til å forlenge arbeidsavklaringspenger utover maksimal periode og egen ledighetsstøtte for selvstendig næringsdrivende, lærlinger og frilansere.

Til sammen er rundt 40 regler blitt endret for å favne bredere og videre under pandemien til nå.

(©NTB)