Strømforbruket i fritidsboliger i samme område ble redusert med hele 23,5 prosent i samme periode. Tallene er korrigert for temperaturvariasjoner.

Norges Vassdrags- og energidirektoratet (NVE) viser til en økt energisparing for husholdningene – til tross for at den gjennomsnittlige strømprisen i den aktuelle måneden var svært lik hva den var i november i 2021.

– Dette tyder på at svært mange husholdninger har iverksatt tiltak for strømsparing, sier Maren Esmark, seksjonsleder i NVE.

Kaldere på hytta

For fritidsboliger antar NVE at nedgangen skyldes at det ikke gis strømstøtte til forbruk for fritidsboliger. Trolig har mange redusert innetemperaturen til et minimum når hytta ikke er i bruk, og NVE antar også at det er overgang til andre oppvarmingskilder, som ved.

Også i Midt- og Nord-Norge var det en viss nedgang, henholdsvis 2,6 og 1,8 prosent. For fritidsboliger i de samme områdene var den tilsvarende nedgangen 2,5 prosent og 1,1 prosent.

Ned også i industrien

I industrien og i tjenesteytende sektor har også strømforbruket gått ned i november.

I tjenesteytende sektor var nedgangen i forbruket i sørlige Norge på 4,5 prosent når det korrigeres for temperaturvariasjoner. Industrien i det sørlige Norge reduserte forbruket med 12,2 prosent. Dette skyldes først og fremst reduksjon i aluminiumsproduksjon grunnet økte kraftpriser.

I perioden økte strømforbruket for industrien i nord, en endring som i stor grad skyldes at noe industri var koblet ut året før og nå er satt i drift igjen.