Import av varer utgjorde nær 72 milliarder kroner i mai måned, en økning på nær 25 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette ga til sammen et handelsoverskudd på rundt 15,5 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 369,9 prosent fra mai i fjor, da det var et kraftig underskudd i handelsbalansen.

Endringsratene siden mai i fjor er sterkt preget av at verdiene var lave på det tidspunktet, noe som må tas i betraktning ved tolkning av tallene, ifølge SSB.

Eksport av naturgass økte med nær 245 prosent til over 19 milliarder kroner, noe som skyldes betydelig høyere priser. Høyere oljepriser bidro også til at råoljeeksporten doblet seg til 26,5 milliarder kroner.

Det ble også eksportert fisk for over 8 milliarder kroner, hvorav fersk laks med hode utgjorde over halvparten. Eksport av metaller, med unntak av jern og stål, var på 5,4 milliarder kroner.

(©NTB)