*Nettavisen* Nyheter.

Krekar tapte i Høyesterett

Mulla Krekar tapte i Høyestrett. Kjæremålet til advokat Brynjar Meling ble i dag forkastet.

21.01.04 14:18

Det betyr at mulla Krekar må sitte fengslet til 2. februar slik Borgarting lagmannsrett har besluttet.

- Jeg tar kjennelsen til etterretning. Vi vil på sikt vurdere om det kan være et grunnlag for en klage til den Europeiske Menneskerettighetsdomstol, sier Meling til TV 2 Nettavisen.

Krever nye avhør
Han opplyser også at han vil begjære mulla Krekar rettslig avhørt, om de forhold mullaen selv ikke fikk kommentere i forbindelse med siktelsen mot ham.

Høyesterett har i all hovedsak vurdert følgende anmerkninger i kjæremålet til advokat Brynjar Meling:

"Kjæremålet over saksbehandlingen ved lagmannsretten retter seg først og fremst mot at lagmannsretten ikke har sørget for forsvarlig kontradiksjon. For lagmannsretten ble framlagt en rekke nye forklaringer til politiet og annet materiale, som ikke hadde vært tilgjengelig for tingretten. Siktede anfører at lagmannsretten ved å unnlate å holde muntlig forhandling, og beslutte fengsling på grunnlag av nye bevis i stedet for å oppheve tingrettens kjennelse, har begått feil ved saksbehandlingen."

"Fair trial"
Men Høyesterett mener på sin side at Borgating lagmannsrett ikke har begått saksbehandlingsfeil. Høyesterett mener Krekar har fått en "fair trial", og at han har blitt gitt tilstrekkelig anledning til å forsvare seg.

Høyesterett mener heller ikke at en siktets rett til å overprøve en rettsavgjørelse er brutt.

"Ut fra dette finner utvalget etter en samlet vurdering at prinsippene for rettferdig rettergang i EMK artikkel 6 nr. 1 ikke er krenket.

Kjæremålet må etter dette forkastes."

Økokrim ønsker ikke å kommentere kjennelsen fra Høyesterett.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag