Gå til sidens hovedinnhold

Krekars siste sjanse

Mulla Krekars får nå sin siste sjanse til å få omgjort vedtaket om utvisning fra Norge.

Tirsdag møter nemlig Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, i Høyesterett i forbindelse med at han har gått til sivil sak mot norske myndigheter etter vedtaket de fattet om å utvise ham til Irak.

Norske myndigheter mener 51-åringen er en fare for rikets sikkerhet.

- Tilknytning til al-Qaida
Krekar nådde ikke fram i Oslo tingrett, og myndighetene fikk medhold i at de kan utvise Krekar. Også i Borgarting lagmannsrett tapte han.

I dommen fra lagmannsretten kom det fram at Krekar ansees å ha forbindelse til al-Qaida. I anførselen fra staten, ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, ble følgende slått fast:

«Ahmad Faraj må anses å ha en tilknytning til al Qaida, Osama bin Laden og Abu Musab al-Zarqawi. Når det gjelder al-Zarqawi, vises det til den ”nekrolog” Ahmad Faraj skrev etter al-Zarqawis død. Videre er det sterke indikasjoner på at Ahmad Faraj fortsatt har innflytelse på Ansar al-Islam og fraksjoner sprunget ut av Ansar al-Islam.»

Nederlaget i lagmannsretten betydde at Krekar måtte ut med 290.000 kroner til dekning av motpartens advokatutgifter.

Les hele dommen her

Kan likevel ikke utsendes
Men selv om Høyesterett kommer fram til at heller ikke de ser noen grunn til å overprøve utvisningsvedtaket, vil mulla Krekar trolig bli værende i Norge i lang tid fremover.

For på grunn av sikkerhetssituasjonen i Nord-Irak kan ikke myndighetene bare sende ham ut av landet.

«Det er på det rene at vedtaket på det nåværende tidspunkt ikke vil bli effektuert, idet forholdene i Irak anses av en slik karakter at han av hensyn til Norges folkerettslige forpliktelser ikke kan returneres dit», skrev lagmannsretten i sin dom.

Før Krekar-saken skulle opp i lagmannsretten for et år siden, påpekte hans advokat at det er helt åpenbart er farlig for ham å reise til hjemlandet sitt.

- Ut fra slik han vurderer det så er det en utopi å tro at han ikke blir stilt for en domstol for forhold som allerede er henlagt i Norge, der man ikke har funnet noen ting, sa advokat Arvid Sjødin til Nettavisen.


Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene