*Nettavisen* Nyheter.

Krekarsiktelse er falsk

Foto: Jørgen Berge (TV 2 Nettavisen)

TV 2 Nettavisen kan i dag avsløre at utleveringsbegjæringen mot mulla Krekar, som gjorde at han satt fengslet i Nederland i drøyt fire måneder, er falsk. Siktelsen er konstruert av jordanske myndigheter.

24.10.03 07:26

Jordanske myndigheter ba om å få utlevert mulla Krekar på bakgrunn av at han skulle ha planlagt kriminelle handlinger mot enkeltpersoner. Da dette vilkåret ikke strakk til, ble siktelsen få timer senere endret til narkotikasmugling.

I dag kan TV 2 Nettavisen dokumentere at siktelsen som utleveringsbegjæringen fra Jordan bygger på, er et falsum.

Dette er den samme begjæringen og siktelsen som norsk påtalemyndighet fremdeles behandler.

Avviste utleveringsbegjæring
TV 2 Nettavisen har fått tilgang til en rekke dokumenter, både fra Jordan, Nederland og Norge. I tillegg har vi vært i kontakt med en rekke kilder i de samme land.

Mulla Krekar ble arrestert i Amsterdam om morgenen den 12. september i fjor. Allerede en drøy time tidligere - klokka 08.36 hadde Interpol i Amman sendt over den første utleveringsbegjæringen til nederlandske myndigheter.

I faksen skriver jordanske myndigheter at Krekar er etterlyst i Jordan for ”criminal conspiracy to commit crimes against individuals" Og videre: "Please take proper measures to extradite him.”

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Jørgen Berge (TV 2 Nettavisen)

Men dette utleveringsvarslet ble samme ettermiddag avvist av statsadvokaten i Haarlem i Nederland. Ifølge en intern hemmeligstemplet rapport fra grenseovervåkningstjenesten ble utleveringen aldri tatt seriøst fordi det ikke var snakk om ”påviste straffbare forhold, eller en konkret begjæring om utlevering¿”

Endret grunnlaget
Noen timer senere tikket en ny faks inn på Interpol-kontoret i Amsterdam. Denne gang var utleveringsbegjæringen begrunnet med narkotikasmugling.

Verken Norge eller Nederland har en utleveringsavtale med Jordan, men begge land, samt Jordan har undertegnet FN-konvensjonen av 19.desember 1988, som forplikter oss til å utlevere narkotikaforbrytere til de øvrige land som har skrevet under avtalen.

Derfor måtte nederlandske myndigheter rettsbehandle den nye utleveringsbegjæringen.

14 dager etter
Begjæringen er særdeles knapp når det gjelder detaljer, i tillegg inneholder den en rekke faktiske feil.

I det første varslet om utleveringsbegjæring som kom til Nederland den 12. september i fjor, viser det jordanske sikkerhetspolitiet til en arrestordre som er utstedt på mulla Krekar med saksnummer 1100/2002.

Men arrestordren, som senere ble vedlagt utleveringsbegjæringen, er ikke datert før 26. september - altså 14 dager etter at Krekar ble arrestert.

Finner ikke forsvarere
I begjæringen går det fram at tre personer er arrestert og dømt for narkotikasmugling. Samtlige skal ha angitt Krekar som hovedmannen.

Krekars nederlandske advokat Viktor Kooppe har i lang tid forsøkt å få ut dommen mot de tre og navn på deres forsvarere.

- Jeg har aldri fått svar på noen av mine henvendelser. Jeg mener at hele tiltalen er en ren fabrikasjon, sier Kooppe.

Manglende informasjon
Opplysninger gitt av de tre domfelte som har angitt Krekar i narkotika-saken, underbygger Kooppes påstand om at siktelsen er et falsum.

En av de tre dømte er oppført med ukjent fødselsdato. Samtlige menn er oppført med ukjent høyde, vekt, øyefarge og hårfarge. Til og med passnummeret er ukjent på samtlige tre - til tross for at alle ifølge det jordanske sikkerhetspolitiet er dømt i jordansk rett til fem års tvangsarbeide.

Fortsetter i Norge
Nederlandske myndigheter ba flere ganger Jordan om utfyllende opplysninger i forbindelse med utleveringsbegjæringen. Men Jordan svarte aldri. Til slutt ble også denne begjæringen avslått av nederlandske myndigheter.

Men i Norge behandles den fremdeles. Visepolitimester Hans G. Halvorsen i Oslo sier til TV 2 Nettavisen at politiet har avgitt sin innstilling i saken til statsadvokaten, men ønsker ikke å kommentere innholdet eller informasjonen som har kommet fra Jordan.

- Ikke tilfreds
Statssekretær Jørn Holme i Justisdepartementet sier at "påtalemyndigheten ikke har vært tilfreds med den informasjonen de har fått fra Jordan", men Holme ønsker selv ikke å kommentere kvaliteten på informasjonen.

- Vår rolle i dette har vært å videreformidle informasjon mellom påtalemyndigheten og Jordan, sier han.

Informasjon fra Jordan
Så sent som 18. august i år fikk norske myndigheter ny informasjon om saken fra det jordanske sikkerhetspolitiet.

Etterforskningsleder, aktor og leder av sikkerhetsdomstolen i Jordan, generalmajor Mamoun Khassawneh, sendte da et brev til ambassaden i Amman, som ble sendt videre med kurerpost til Norge. Brevet, datert 16. mars 2003, er unntatt offentlighet og gir utfyllende detaljer om Krekars angivelige narkotikasmugling.

Motstridende opplysninger
Her slår aktor i saken fast at han er overbevist om at Krekar er skyldig etter siktelsen. Brevet fra generalmajoren gir imidlertid ingen nye opplysninger om de domfelte i saken, eller hvem som er deres forsvarere i Jordan.

Et kort notat i begynnelsen av brevet understreker at Jordan ”ikke har ytterligere informasjon i saken”. Khassawneh poengterer også i brevet at Jordan ikke utleverer originale dokumenter i straffesaker, men at et memorandum av saken er vedlagt.

Problemet er bare at flere av disse angivelige nye detaljene ikke står i samsvar med opplysninger det jordanske sikkerhetspolitiet tidligere har gitt - verken om de dømtes nasjonalitet eller fremgangsmåten for hvordan smuglingen har skjedd.

Svarer ikke
Kun én person i Jordan får lov til å uttale seg offentlig om Krekar-saken. Det er generalmajor og statsadvokat Mamoun Khassawneh i sikkerhetsdomstolen i Jordan. Han er også aktor i saken mot Krekar, og er den eneste som har undertegnet utleveringsbegjæringen.

TV2 Nettavisen har i flere dager forsøkt å komme i kontakt med Khassawneh, men han har hele tiden utsatt våre avtalte telefonmøter. TV 2 Nettavisen har også vært i kontakt med journalister som har forsøkt å spørre om Krekar-saken i Jordan. Disse har avsluttet arbeidet fordi de har "følt det utrygt” å ta opp saken.

Heller ikke Nederlands justisminister Piet Hein Donner ønsker å kommentere Krekar-saken overfor TV 2 Nettavisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.