*Nettavisen* Nyheter.

Krever kjøletårn stengt

Helsemyndighetene krever at alle ikke godkjente kjøletårn skal stenges innen mandag klokken 24. Det kan dreie seg om godt over 200 tårn.

27.05.05 21:52

Det kom fram på en pressekonferanse i Oslo i dag.

Sosial- og helsedirektoratet kom fredag med en ny midlertidig forskrift om tiltak for å hindre spredning av smitte fra kjøleanlegg med kjøletårn eller lignende innretning.

- Generelt skal alle kjøletårn være forsvarlige under drift. De skal etterses. Det skal tas bakteriologisk prøve en gang i måneden. Det skal vaskes og renses en gang i sesongen. Dette er ikke lenger en veileder, men et krav, sa sosial- og helsedirektør Bjørn-Inge Larsen under pressekonferansen fredag.

Stenges innen tirsdag
Under pressekonferansen sa han at alle bedrifter som har åpne kjøletårn innen mandag klokken 24 skal dokumentere overfor kommunen at de har forsvarlig drift. Hvis ikke skal de innen den tid ha stengt kjøletårnet. Kjøletårnene skal da være stengt til bedriftene kan dokumentere at de er tilfredsstillende renset, og til kommunene har ført ettersyn med tårnene.

Den nye midlertidige forskriften skal hindre nye utbrudd av legionella. Helsedirektøren sa fredag at legionella-epidemien høyst sannsynlig skyldes dårlig vedlikehold av slike kjøletårn.

- Dersom alle eierne av kjøletårn hadde drevet disse i tråd med dagens lovverk og den veiledningen som er gitt fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, ville vi trolig ikke hatt dagens epidemi i Østfold. Vi må beklageligvis slå fast at dette ikke er tilfelle. Derfor innfører Sosial- og helsedirektoratet med umiddelbar virkning bindende krav til renholdsrutiner gjennom en forskrift. Målet er å gjøre driften av dagens kjøletårn forsvarlig, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet.

Kan gjelde mange
Helse- og omsorgsdepartementet jobber nå med en ny lov for denne typen kjøleanlegg. Den midlertidige forskriften vil virke til den nye loven er vedtatt i Stortinget.

Ennå har ikke kommunene oversikt over alle de åpne kjøletårnene i Norge, som utgjør en smitterisiko for legionella. Myndighetene jobber nå med kartlegging av alle kjøletårnene.

Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen har tidligere anslått at det finnes 600 til 700 åpne kjøletårn i Norge. Av 21 kontrollerte kjøletårn i Fredrikstad og Sarpsborg, har sju blitt stengt. Hvis dette er sammenlignbart for resten av landet, betyr det at over 200 kjøletårn må stenges innen mandag klokken 24.

Stengingen vil kunne få store konsekvenser for mange bedrifter i Norge som er avhengige av sine kjøleanlegg.

- Hvis det er slik at de drives uforsvarlig mener vi at risikoen er så stor at det er forsvarlig å kreve stengning, sier sa helsedirektøren under pressekonferansen.

45 smittet
Nasjonalt folkehelseinstitutt jobber nå med å finne smittekilden i Østfold. Helsemyndighetene har sendt inn prøver fra kjøletårnene i distriktet, og svarene vil foreligge neste uke. Folkehelsa kan ikke garantere at smittekilden da blir funnet.

45 personer er til nå smittet av legionella. 5 personer er døde. 43 av de smittede ligger fortsatt på sykehus.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.