Gå til sidens hovedinnhold

Krever én kontaktperson i NAV

- Nav helst vil se på deg som en sak med nummer, ikke som et menneske, sier Frps Laila Reiertsen.

Attføringsdirektør Johan-Martin Leikvoll i NHO tror ikke på rykter om dårlig arbeidsmoral hos unge og at uføretrygd smitter. Han kaller NAVs tiltakssystem for å få folk ut i jobb for «antikvarisk», som bare bidrar til opphoping av køer hos NAV.

- Mange i dag må vente unødvendig lenge mellom ulike attføringstilbud, sier han til ANB fredag.

Han får nå støtte av Frps representant i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Laila Marie Reiertsen. Hun mener at den grunnleggende problemstillingen er at brukerne ikke blir satt på riktige tiltak, noe som skyldes dårlig tilnærming til brukere.

Les også: Kritiserer uføredebatten

- Kasteballer
Hun vil at alle skal få sin egen saksbehandler i NAV, siden dårlig informasjonsflyt internt fører til at folk blir kasteballer i systemet.

- Nav ikke har oversikt over hvilke ytelser og vedtak som er fattet fra den ene enheten til den andre. Brukene selv må kjempe for å få riktig vedtak, og selv påpeke feil der veiledning og informasjon uteblir, og forholde seg til mange forskjellige saksbehandlere, sier hun.

- En primær saksbehandler som er ansvarlig for én person i systemet ville ha løst mange floker. Jeg skjønner ikke at man ikke kan få dette til i NAV, når man har fått det til på foreksempel. sykehus, sier Reiertsen.

Lite informasjonsutveksling
Reiertsen mener dermed at forvaltningsloven brytes titt og ofte i tillegg til at saksbehandlere har manglende innsikt i reglene de skal forvalte.

Men det er ikke bare saksbehandlernes feil, påpeker Reiertsen. Forskjellige seksjoner i Nav er i dag fordelt på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig ansvar. Dårlig kommunikasjon mellom de forskjellige Nav-nivåene skal være et av problemene.

- Det er et kjempedilemma for saksbehandlerne, for datasystemene snakker ikke i lag. Statlige reguleringer hindrer også i stor grad utveksling av slik informasjon, sier hun.

Personopplysninger kan nemlig ikke utveksles fritt mellom de kommunale delene av Nav-kontoret og enheter i Arbeids- og velferdsetaten utenfor Nav-kontoret.

Arbeidsdepartementet vedgår at taushetsplikten kan hindre effektiv saksbehandling, men vil ikke gjøre noe med dette foreløpig.

- Føler meg som en saksbehandler
Reiertsen, som selv jobber som sykepleier, mener at Nav har mistet det menneskelige aspektet som kan gi brukerne en god og effektiv behandling.

- Jeg har fått henvendelser fra publikum om Nav som gjelder helt elementære ting og som har kjempet i årevis mot systemet. Jeg føler meg som en saksbehandler, sier hun.

- Mitt inntrykk er at Nav helst vil se på deg som en sak med nummer, ikke som et menneske, legger hun til.

Tidligere denne måneden spurte Reiertsen arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm om hva som kan gjøres med saken.

- På den annen side har de også en funksjon som forvaltere av ulike regelverk. I mange tilfeller gir regelverket adgang til ytelser. Kombinasjonen rådgiver, veileder og forvalter av regelverk er utfordrende. Noen brukere har ofte urealistiske forventninger til hvilke tjenester arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby, sa Bjurstrøm i Stortingets spørretime tidligere i juni.

Nav får refs
I går innkalte Hanne Bjurstrøm ledelsen i Nav, Helsetilsynet og KS til et møte på sitt kontor for å bli oppdatert på de foreløpige resultatene av et tilsyn der Nav-kontorene blir sjekket på om de tar nok hensyn til barn når de utmåler sosialhjelp til familier.

Les også: Bjurstrøm ber kommunene skjerpe seg med barn

Foreløpig tyder ting på at Nav på kommunalt nivå kan i for liten grad ha tatt individuelle hensyn. Beskjeden var at de må skjerpe seg.

- Hovedkonklusjonen fra Helsetilsynet er at disse kommunene ikke gjør en tilstrekkelig individuell vurdering av familiene når de utmåler sosialhjelp. Helsetilsynet kan ikke si om disse familiene har fått for lite eller for mye i sosialstønad, men de får ikke godt nok dokumentert at det er tatt individuelle hensyn, sier Bjurstrøm til NTB.

Reklame

Kun til midnatt: Disse butikkene har enorme tilbud på Cyber Monday