Gå til sidens hovedinnhold

Krever plan for arbeidsløse

Nye krisekrav til Jens.

- Regjeringen må komme med mye kraftigere tiltak for de tusenvis som blir rammet av arbeidsløshet på nyåret.

Det krever Fellesforbundets leder Arve Bakke. Han ber blant annet om lettelser i permitteringsreglene og støtte til opplæringstiltak i bedriftene.

- Hensikten er å gjøre det lettere for bedriftene å beholde ansatte i en overgangsperiode, framfor å si dem opp, sier Bakke til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Som leder for et forbund som organiserer folk både i byggebransjen, verkstedindustrien, eksportindustrien og hotell- og restaurantnæringen får han daglige rapporter om permitteringer og oppsigelser. Og han er forberedt på at det blir enda verre i 2009.

Lettelser for arbeidsgivere
Da blir det helt avgjørende at flest mulig bedrifter i størst mulig grad benytter nedgangsperioden til å ruste seg til bedre tider igjen, mener han.

- Derfor bør regjeringen stimulere bedriftene til å fortsette satsingen på forskning og produktutvikling. Dessuten er det viktig at de ikke mister sine mest kompetente og kvalifiserte medarbeidere. Det kan blant annet motvirkes ved at de får støtte til å gjennomføre ulike former for bedriftsintern opplæring og etterutdanning, sier Bakke.

Han gir regjeringen honnør for mange av de tiltakene den har kommet med, både for å få bank- og kredittsystemet til å fungere igjen, for å få renta ned og satsingen på offentlig bygge- og anleggsvirksomhet.

- Dette må følges videre opp. Men samtidig må det i tiden framover legges mer vekt på målrettede tiltak overfor dem som etter hvert får føle arbeidsløsheten direkte på kroppen, understreker Fellesforbundets leder.

Konkret ber han regjeringen trappe arbeidsmarkedstiltakene kraftig opp. De 40.000 tiltaksplassene som hittil er planlagt, må økes med noen titusen. Slike tiltak kan benyttes både til bedriftsintern opplæring og for å kvalifisere arbeidsløse til nye oppgaver, for eksempel innen omsorgssektoren.

Dessuten understreker lederen for det største industriforbundet i LO at den perioden arbeidsgiverne har plikt til å betale lønn til folk som permitteres, må reduseres fra ti til fem dager. Det må tross alt være bedre enn å betale folk ledighetstrygd, mener han. Samtidig blir det mulig for bedriftene å hindre oppsigelser. Han vil også ta bort de såkalte ventedagene for dem som likevel ikke får noe annet alternativ enn ledighetstrygd.

Åpen for skattelette
- Du har tidligere gått imot generelle skattelettelser for å holde kjøpekraften oppe – gjør du fortsatt det?

- Det er viktig å holde konsumet oppe. Men med rentenedgang og lav prisvekst som vi nå kan forvente vil jo de aller fleste av oss få opprettholdt kjøpekraften neste år, minst. Derfor er poenget at tiltakene må målrettes mot dem som dessverre må betale prisen, nemlig de som blir arbeidsløse. Det er deres kjøpekraft som må vernes, og da er jo ikke generelle skattelettelser et særlig treffsikkert virkemiddel, understreker Bakke.

Derimot mener han skattelettelser for bedriftene, som for eksempel lettelser i arbeidsgiveravgiften, må vurderes dersom krisen blir veldig dyp. Dessuten mener han avskrivningsreglene for investeringer i maskiner bør lempes, slik at det blir mer lønnsomt for bedriftene å øke sin produktivitet og konkurranseevne.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar

Kommentarer til denne saken