Frps exit fra regjeringen mandag får allerede politiske konsekvenser. Nei til eggdonasjon har vært viktig for KrF, men Geir Jørgen Bekkevold erkjenner at de har mistet flertallet etter at Frp gikk ut av regjering.

– Nå er situasjonen at det er et flertall i Stortinget for å innføre eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Vi fikk med oss en flertallsregjering på å hindre dette, men situasjonen har endret seg, og dessverre holdt ikke det flertallet helt inn, sier Bekkevold. Han er leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

KrFs standpunkt har vært at barn skal ha to foreldre når de blir født og at nei til eggdonasjon har vært en viktig skranke mot surrogati.

Frp fremmer forslag

Frp varsler nå et forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

– Jeg kommer til å fremme forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Og det gleder jeg meg til, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Fremskrittspartiet i en epost til NTB.

Saken ble først omtalt av Dagbladet og Vårt Land.

Nå som Frp forlater regjeringen, er de ikke lenger bundet av Granavolden-plattformen, hvor KrF fikk gjennomslag for sitt nei til liberaliseringer i bioteknologiloven.

Fremskrittspartiets medlemmer er fristilt i slike samvittighetsspørsmål, men ettersom stortingsgruppen enstemmig gikk inn for å tillate eggdonasjon og assistert befruktning da Stortinget behandlet bioteknologimeldingen i 2018, er det ventet at gruppen fortsatt står på det.

Ap på laget

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet mener Frps nye standpunkt er godt nytt for alle som drømmer om å stifte familie, men som er blitt nektet av norsk lov.

– Det er bra at Ap og Frp er enige om at et lite parti på 4,2 prosent ikke skal få sperre viktige lover. Noen ganger bør det parlamentariske flertallet få råde. Det er lover som påvirker enkeltliv og enkeltmennesker. Vi har vårt program som vi vil gjennomføre og ønsker samarbeid med alle som kan hjelpe oss med det, sier Kjerkol til Dagbladet.

Mulige endringer i bioteknologiloven skal behandles i Stortinget 26. mars.

(©NTB)