Det kunngjorde KrFs mann i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Hans Fredrik Grøvan, torsdag – én uke før komiteen skal legge fram sin innstilling.

– KrF mener regjeringens manglende oppfølging er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig og inviterer Stortinget til å vedta et såkalt daddelvedtak som er enda kraftigere enn sist gang Stortinget behandlet saken, sa Grøvan.

Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en regjering uten å erklære mistillit.

Det har lenge vært spekulert i om KrF kom til å gå inn for mistillit og slik felle en regjering som partiet trolig skal i forhandlinger med. I stedet falt altså partiet ned på en noe mildere konklusjon. Dermed blir det ikke flertall for mistillit i Stortinget.

Både Ap og SV kunngjorde torsdag at de vil gå inn for mistillit, mens Senterpartiet fortsatt er i tenkeboksen.

– Sonderingene uten betydning

Saken om manglende objektsikring har i flere år ridd regjeringen som en mare. Riksrevisjonen har i to svært kritiske rapporter påpekt alvorlig svikt i arbeidet med å sikre bygninger og infrastruktur mot blant annet terrorangrep. I alt er det holdt fire høringer om saken.

Inntil torsdag nektet Grøvan å utelukke noe utfall i saken fra KrFs side.

Etter det NRK erfarer var KrFs stortingsgruppe delt i om de skulle fremmes mistillit eller kritikk. På pressekonferansen gjentok imidlertid Grøvan flere ganger at en samlet partigruppe står bak konklusjonen.

Overfor NTB bedyrer han at de forestående regjeringssonderingene ikke har hatt noe å si for konklusjonen.

– Klar forventning

– Grunnlaget har vært det samme hele veien, sier han og peker på at kritikken nå er enda et hakk hvassere enn den KrF kom med i 2017, da saken sist var oppe til behandling i Stortinget.

KrFs daddelvedtak kan likevel bidra til å helle olje på vannet i forholdet til Frp, som de siste dagene har vært mektig sure over at KrF tirsdag nullet ut en av deres hjertesaker, nemlig muligheten til å bytte ut taxfree-tobakk med vin.

– Det skulle bare mangle. Vi har hatt en klar forventning om at de fjerner den tvilen de har skapt rundt mistillit, sier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad til NTB.

– Helt ekstremt

Samtidig er KrFs kritikk av regjeringen «ekstrem», mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er helt ekstremt at et parti som skal gå inn i en regjeringsforhandling, krever at statsministeren skal komme til Stortinget og si at hun har gjort en altfor dårlig jobb når det gjelder både heimevern, politi og beredskap de siste årene, sier han til NTB, men føyer til at han er helt enig i kritikken.

Grøvan mener saken nå er enda mer alvorlig enn sist Stortinget arbeidet med dette, og peker blant annet på at de folkevalgte den gang ble servert en sminket versjon av situasjonen.

– Det er nå viktig at statsministeren kommer til Stortinget og gir uttrykk for den samme erkjennelsen som hun ga uttrykk for overfor komiteen i høringene, sier han.

Solberg til Stortinget

Det kommer Erna Solberg (H) til å gjøre, sier hun til NTB.

– Kunnskapen om hvor komplekst og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse, og jeg ser at den burde vært kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet til Stortinget.

– Det tok jeg selvkritikk for i høringen i august. Vi er allerede i dialog med Stortinget om dato for debatten om objektsikring, og jeg har hele tiden planlagt for å delta. Selvkritikken vil jeg gjenta i debatten, sier hun.