Målingen som Opinion har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), er gjort før regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år, men tar altså opp i seg eventuelle meningsendringer som følge av partilederens forslag om å samarbeide til sentrum og venstre i norsk politikk.

– Selv om dette er en enkeltmåling, er vi veldig glade for at flere ser viktigheten av KrFs politikk. Vi tror mange har fått med seg at vi er et parti som kjemper for et varmere samfunn der vi slår ring om det som virkelig betyr noe, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide i en SMS til ANB.

Også Senterpartiet gjør det godt, med en framgang på 2,1 prosentpoeng til 12,7 prosent.

Les Stavrums kommentar: Umulig å være skråsikker på hva KrFs velgere vil

1600 nye innmeldte

1600 har meldt seg inn i KrF etter talen Hareide holdt under KrFs landsmøte 28. september. 2. november holder partiet ekstraordinært landsmøte der de skal avgjøre veien fremover.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, forteller ANB at han mener de positive tallene for KrF kan tyde på at velgerne setter pris på at Hareide peker på Jonas Gahr Støre som ny statsminister.

– Det kan tolkes som et slags positivt svar fra velgerne på utspillene Hareide har hatt om samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi ser av bakgrunnstallene at KrF får en del velgere fra Arbeiderpartiet, som kan styrke en slik tolkning. De henter også velgere ned igjen fra gjerdet, sier Bergh til ANB.

Krise for Venstre

For sentrumskamerat nummer 3, Venstre, er målingen for krise å regne. Partiet blir hardt straffet etter å ha trådt inn i regjeringen og faller ytterligere 0,9 prosentpoeng til 2,6 prosents oppslutning.

Både Arbeiderpartiet og Høyre går markant tilbake, henholdsvis 1,1 og 1,4 prosentpoeng til 26,6 og 25 prosent. Slik stemmene fordeler seg på målingen, ville en regjering utgått av Ap, Sp og KrF være avhengig av SV og muligens Rødts støtte, avhengig av mandatfordelingen.

SV går tilbake 1,2 prosentpoeng til 5,9 prosent, mens Rødt gjør det svært godt og går fram 1,7 prosentpoeng til 5,1 prosent.

Flertall for rødgrønt+KrF

Ap-Sp-KrF-SV får til sammen 50,2 prosent av stemmene på målingen. Dagens regjeringspartier får 40,6 prosent av dem, i og med at Fremskrittspartiet blir stående på 13 prosents oppslutning.

Miljøpartiet De Grønne får 3,2 prosent, etter en framgang på 0,1 prosentpoeng. Gruppen Andre samler 0,9 prosent etter å ha mistet hele 1,4 prosent av oppslutning fra forrige måling.

Opinions meningsmåling for oktober er basert på 947 intervjuer foretatt 2.–8. oktober. 75 prosent har svart om partivalg ved stortingsvalg. Feilmarginen varierer fra 1–3 prosentpoeng, og er størst for de største partiene.

Les også: Ny krisemåling for KrF før veivalget