Vurderingen på sentralt hold i KrFs regjeringsapparat er at gjennomslag er innen rekkevidde, erfarer Vårt Land.

Antallet asylbarn KrF jobber for å hente ut, skal være på linje med det tidligere regjeringstopper tok til orde for i et opprop nylig, rundt 20–30 barn.

KrF har i tidligere runder i regjeringen ønsket å signalisere offentlig at Norge skal bidra til å hente barn etter hvert. Trolig vil regjeringen følge nøye med på om EU-land virkelig henter hjem barn, før de foretar seg noe, ifølge Vårt Land.

På de greske øyene i Egeerhavet skal det ifølge FNs høykommissær for flyktninger, befinne seg om lag 2.000 barn uten foreldre.

(©NTB)