Fem av ungdomspartiets tolv delegater til det ekstraordinære KrF-landsmøtet støtter partileder Knut Arild Hareides forslag om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Nå sier KrFU-leder Martine Tønnessen til NTB at hun ikke vil tvinge noen til å stemme for sitt syn, som er å søke regjeringsmakt med dagens Høyre-Frp-Venstre-regjering.

– Et flertall på vårt landsmøte vedtok at vi bør søke mot Solberg-regjeringen. Jeg mener at det forplikter våre delegater. Men dette må hver enkelt selv finne ut av. Jeg kan ikke sitte på toppen og tvinge noen til å stemme for det jeg mener, sa Tønnessen på vei inn til KrFs sentralstyremøte torsdag.

Ingen tradisjon

Heller ikke de tolv delegatene fra KrF Kvinner vil møte med bundet mandat.

– Nå diskuteres binding alle steder. Men vi har ikke noen tradisjon for det, sier KrF Kvinners leder Ann Kathrine Skjørshammer til NTB.

KrF Kvinner velger sine tolv delegater under sitt landsmøte 20. og 21. oktober.

– Mange er for å søke forhandlinger med regjeringen Solberg først. Selv står jeg på det synet, både ideologisk og saksmessig. Og jeg er overrasket over at vi ikke diskuterer saker mer. Etter valgkampen ble det påpekt at vi snakket for lite om saker. Men fortsatt er vi der at vi bare snakker om samarbeid, sa Skjørshammer før torsdagens sentralstyremøte.

Rydde i prosessen

Partileder Knut Arild Hareide sier det er opp til fylkeslagene og de øvrige delegasjonene om de vil binde sine delegater til det ekstraordinære landsmøtet eller ikke.

– Ledelsen ønsker en åpen, ærlig og demokratisk prosess. Den skal vi forberede i dag. Vi skal klargjøre hvilke vedtak som skal behandles, og det har vært klart fra første dag at det er tre alternativer som vil ligge på bordet. Nå skal vi rydde slik at det ikke blir diskusjon om prosessen. Men det tydelige rådet som partiledelsen har gitt, ligger til grunn, sa han utenfor partikontoret i Oslo sentrum torsdag.

Rekkefølgen tema

Hareide sier at stemmerekkefølgen mellom de tre alternativene – Støre, Solberg eller fortsette i opposisjon – er tema for sentralstyret.

– Det står på dagens agenda. Sentralstyret innstiller til landsstyret, så det kommer ikke noe budskap fra dagens møte, sier Hareide.

Innstillingen fra sentralstyremøtet blir ikke offentlig før landsstyret har behandlet saken, får NTB opplyst. Når det skal skje, er det ennå ikke tatt stilling til.

Nestleder Olaug Bollestad, en av dem som ønsker å ta KrF inn i Solbergs regjering, sier at partiledelsen har gitt et tydelig råd om at partiet bør ta et veivalg.

Verken hun eller Hareide har særlig mye til overs for den tredje vei, lansert av parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan og stortingsrepresentant Steinar Reiten, om at KrF bør fortsette som et «konstruktivt opposisjonsparti som søker samarbeid fra sak til sak».

Frykter splittelse

Tidligere leder i Nord-Trøndelag KrF, Johannes Sandstad, frykter at kampen om partiets veivalg vil føre til splittelse og tapt oppslutning.

– Stortingsgruppen er splittet, sentralstyret er splittet, landsstyret er splittet, og medlemmene er langt mer splittet enn det du kunne få inntrykk av her, sa han til NTB etter at flertallet på møtet i Trøndelag KrF onsdag kveld støttet Hareides linje.

Slike vurderinger kan ligge til grunn for at hver fjerde lokallagsleder ifølge NRK mener at KrF bør fortsette som opposisjonsparti. Men Hareide hevder at han ikke frykter noen splittelse.

– Jeg er ikke overrasket over NRKs undersøkelse, og hadde nesten ventet et større tall. Nå sier tre av fire at de har forstått budskapet fra partiledelsen. Og vi er helt enige om at det ikke er klokt å forbli i opposisjon, sier Hareide til NTB.

(©NTB)