Gå til sidens hovedinnhold

Kritiserer eldreomsorgen for dårlig planlegging og styring

Riksrevisjonen kritiserer spesielt dårlig sikkerhet for de eldre i eldreomsorgen.

Tirsdag ble Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen lagt frem. Riksrevisjonen mener at særlig mindre distriktskommuner ikke er forberedt på eldrebølgen.

Manglende sikkerhet

Omsorgstjenestene har store utfordringer med i ivareta de eldres sikkerhet, med fare for blant annet underernæring, feilbruk av legemidler og fall.

– Dette er alvorlig, og det har vært slik en del år, sier Foss. Han mener at mange kommuner kan bedre sikkerheten med bedre organisering av arbeidet, spesielt i hjemmetjenesten, og ved å å ta i bruk anbefalte
pasientsikkerhetstiltak tilgjengelig i programmet I trygge hender (ekstern lenke).

Se direktesending om Riksrevisjonens undersøkelse:

Vedtak over hodene på de eldre

Riksrevisjonen har gjennomgått saker i 12 kommuner og konstaterer at vedtak fattes uten at kommunene har god nok kjennskap til de eldres hjelpebehov og ønsker.

I tre av ti saker med vedtak om hjemmesykepleie sto det ikke hva den eldre selv ønsket. I én av fire saker hadde den eldre selv ikke blitt kontaktet før vedtaket ble fattet.

Vedtakene gir ofte lite informasjon om kommunens vurderinger, og om hvilken hjelp den eldre vil få i praksis.

- Når vedtakene gir lite informasjon, er det vanskelig for den eldre å vite om det kan være grunnlag for å klage, påpeker Foss.

Dårlig kontroll

Antallet eldre vil øke i årene framover.

- Fylkesmennene gjennomfører få planlagte tilsyn, det forskes lite på eldreomsorg, og det er ikke gode nok måter å måle kvalitet i tjenestene på. Dermed mangler både statlige myndigheter og kommunene nødvendig kunnskap for å kunne følge opp med tiltak for forbedringer, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

- Noen kommuner vil merke «eldrebølgen» mer enn andre, særlig mindre distriktskommuner der det er vanskelig å rekruttere helsepersonell, og der andelen eldre allerede er høy, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Du kan lese hele rapporten her.

Les mer

Avis: Fire millioner til nasjonalt eldreombud


Reklame

Dette gir du til morsdagen

Kommentarer til denne saken