Gå til sidens hovedinnhold

Kritisk for villaksen

Miljøvernminister Erik Solheim kritiserer regjeringens laksetiltak. Han innrømmer at situasjonen er ute av kontroll.

- Situasjonen for villaksen er kritisk, skriver miljøvernminister Erik Solheim (SV) i et brev til Stortingets kontrollkomité.

- Dette er en drepende kritikk av egen regjering. Det er tydelig at Erik Solheim mener situasjonen er ute av kontroll, sier Fremskrittspartiets Anders Anundsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Klart i strid
- Dagens situasjon for villaksen er langt fra tilfredsstillende, skriver Solheim. Miljøvernministeren mener utviklingen er «klart i strid» med målsettingene i regjeringens villaksproposisjon.

- Hovedårsaken er at vi ikke har kontroll med miljøpåvirkninger fra oppdrettsnæringen, konkluderer Solheim.

- Dette er en kritikk som rammer regjeringen og de rødgrønne som har sittet med makten i snart fem år, sier Anders Anundsen.

- Er dette en kritikk av fiskeriministeren?

- Det er regjeringen som kritiseres, for Fiskeridepartementet gjør bare det regjeringen bestemmer, sier Anundsen.

Klar adresse
Det er likevel ingen tvil om at kritikken i realiteten går mot Fiskeridepartementet, og dermed vil ramme tidligere fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) og Lisbeth Berg-Hansen (Ap) som nå har ansvaret i dette departementet.

ANB kjenner til at brevet fra Solheim har vakt oppmerksomhet, og til dels irritasjon, hos rødgrønne politikere på Stortinget.

Kontrollkomiteen har sendt et nytt brev til Miljøverndepartementet med nye spørsmål om situasjonen for villaksen.

- Her spør vi blant annet hvilke tiltak regjeringen vil sette i verk for å få lakselus og rømming under kontroll, sier Anundsen. Komiteen har ennå ikke fått svar fra miljøvernministeren på det nye brevet.

Laksen er i fare
Miljøvernministeren er enig med Direktoratet for naturforvaltning i at «situasjonen for villaksen er kritisk og at den langsiktige overlevelsen for arten er i fare».

- Etter mitt syn er det mulig å snu utviklingen. Det forutsetter forsterkede tiltak i tråd med regjeringens villaksproposisjon og regjeringens miljøstrategi for havbruksnæringen, skriver Solheim i sitt brev til kontrollkomiteen.

Overvåking viser at det er om lag 17 prosent rømt oppdrettslaks i gytebestandene, mens de vitenskapelige rådene setter en grense på fem prosent. En høyere andel enn fem prosent oppdrettsfisk vil true den langsiktige overlevelsen av villaksbestandene.

- På noe sikt bør innslaget av rømt oppdrettsfisk ligge langt under dette nivået, skriver Solheim.

For mye lakselus
Mengden med lakselus er seks til ti ganger mer enn det som anses som bærekraftig nivå for villaksen. For sjøørret er situasjonen trolig mer alvorlig, ettersom den har leveområdene i fjorder og kystnære farvann hvor tettheten av lakselus er størst.

Miljøvernministeren mener det vil være «en stor utfordring» å holde lakselussituasjonen under kontroll de nærmeste årene. De behandlingsmidlene som finnes er stadig mindre effektive, og det vil ta tid å utvikle nye avlusningsmidler.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken