Tirsdag skrev Nettavisen at 300 personer, deriblant flere politikere og næringslivstopper, får gratisbilletter til premierer ved kulturhuset Kilden i Kristiansand.

Ifølge Fædrelandsvennen får 100 av disse billetter til samtlige premierer.

Men mens kulturhuset i sørlandsbyen inviterer samfunnstoppene gratis inn, går de helt andre veien i nabokommunen Vennesla.

- Vi gjør ikke dette, sier enhetsleder Arnstein Håkonsen ved Kulturhuset i Vennesla på spørsmål om de gir ut gratisbilletter som i Kristiansand.

Håkonsen forteller at de heller gir rabatter til folk med dårligere råd.

- Vi har et samarbeid med Vennesla frivillighetssentral hvor vi på enkelte arrangementer deler ut et antall billetter til halv pris, som går til en del av befolkningen som vanligvis ikke får gått på kulturarrangementer, sier han.

Les også: Dette kulturhuset gir gratisbilletter til over 300 personer i kommunen

- Viktig at de får en sjanse

Håkonsen opplyser at de rabatterte billettene gis til forskjellige grupper av befolkningene som frivillighetssentralen møter i sin jobb.

Frivillighetssentralen er en stiftelse som tar seg av de svakeste i samfunnet, både personer med rusproblemer og andre som trenger hjelp.

- Jeg har en tanke om at det kommunale kulturtilbudet bør målrettes bredt, så bredt som overhodet mulig. Vi skal legge til rette for kulturformidling i hele kommunen, og ikke bare til ett segment. Da er det også viktig at de gruppene i befolkningen som ikke har tradisjon for å bruke kulturtilbudet, får en sjanse og inviteres til å bruke det, sier Håkonsen.

Det var han selv som tok initiativ til samarbeidet med Frivillighetssentralen da han ble kulturhussjef for tre år siden.

- Jeg tenker det er vårt ansvar å legge til rette der vi kan for alle. Så er jeg fullt klar over at det ikke er alt som produseres som er like interessant for alle, for folk er forskjellig og ønsker forskjellige ting. Derfor forsøker vi å være mer treffsikre på det vi gjør, sier han.

Les også: Kristiansand-politikere får gratis kinobilletter også

- Gir ikke helt mening

- Hva tenker du om det dere gjør opp mot det de gjør i Kristiansand, der 300 personer, flere politikere og samfunnstopper, får gratisbilletter til premierer?

- Det har nok mye med nettverk å gjøre, og sponsorer ikke minst. Men jeg ser ikke helt logikken i at de som har ressurser til å betale for billettene selv, at det skal være egne ordninger for dem. Det gir ikke helt mening for meg, sier Håkonsen, som selv har sin bakgrunn fra nettopp kulturlivet i Kristiansand.

- Det er viktig at kulturen treffer bredt, og ikke bare fiffen. Det skal være et godt tilbud til folk, påpeker han.

Han mener det å nå bredt ut, også er viktig i et forebyggende perspektiv.

- Det er viktig i dannelseperspektivet, for det er sunt å få nye møteplasser hvor folk kan treffes på tvers av både legning og kulturell bakgrunn. Vi forsøker å ha et så åpent hus og så gode arenaer for kulturelle uttrykk, som mulig, sier Håkonsen.

Også gratis kino

Som Nettavisen kunne forteller onsdag, får også enkelte politikere i Kristiansand gratis kinobilletter ved Kristiansand kino.

- Vi hadde en ordning ut 2016, hvor da de som er medlemmer av kommunalutvalget i Kristiansand kommune fikk tilbud om å kunne hente ut en billett hver på ordinære visninger på kino, opplyste kinodirektør Kim Skarning Andersen i Kino Sør AS.

- Vi har også noen få billetter som vi deler ut til frivillige som bidrar på våre arrangementer, og noen ansatte som er veldig mye på jobb på ukurante tider, legger Håkonsen til.

Men at gratisordningen ved Kristiansand kino fortsatt benyttes av politikere, fikk Nettavisen bekreftet da vi spurte bystyrepolitiker Trond Blattmann (Ap) om han har benyttet seg av ordningen

- Jeg har brukt det en gang, og det er kun til meg selv. Jeg så Queen-filmen Bohemian Rhapsody for tre uker siden, sa Blattmann.

Kinodirektøren sa at han ikke kjenner til at det fortsatt gis gratisbilletter til kinovisninger, men at de nå uansett skjerper inn rutinene.