Kun ett drap i Oslo i år

Foto: (Politiet)

- Oslo er utvilsomt en trygg by, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde. Føler du deg trygg i Oslo?

11.08.10 11:42

Statistikken viser så langt i år en kraftig nedgang i antall drap i hovedstaden.

I gjennomsnitt har det de siste ti årene vært 8-10 drap i Oslo hvert år. Men i år har Oslo-politiet opplevd noe ganske uvanlig. Det har nemlig skjedd kun ett drap så langt i år - og det på over sju måneder.

- Dette er jo faktisk veldig positivt, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde til Nettavisen.

Rohde kan ikke huske tilsvarende lave drapstall for Oslo.

Også totalt i Norge har det vært få drap så langt i år. Kripos opplyser at det har vært 11 drapssaker, med 11 ofre per 1. juli. I 2009 ble totalt 29 personer drept, i 26 forskjellige drapssaker.

Føler du deg trygg i Oslo? Skriv inn din mening i kommentarfeltet under artikkelen!

Er ikke oppklart
Det eneste nye drapet Oslo politidistrikt har fått å etterforske i år, er et drap som skjedde den 27. januar, da gambieren Jungkung Kuyateh (28) ble skutt og drept i en trappeoppgang i en boligblokk i Østgaardsgate på Torshov.

Drapet, som ble beskrevet som en ren henrettelse, står fortsatt uoppklart.

Les egen sak: - Ren henrettelse

- Er dere overrasket over den store nedgangen i antall drap i Oslo?

- Jeg kan ikke si at vi er overrasket, for vi har også opplevd tidligere lange perioder uten at vi har stått overfor et drap. Vi bare registrerer at det nå har vært en veldig rolig periode, sier Rohde.

Nedgangen står i sterk kontrast til august 2008, da det skjedde hele fire drap på 12 dager i hovedstaden.

- Flere blir reddet
Politiinspektøren sier det er vanskelig å ha noen sikker formening om årsaken til drapsnedgangen.

- Men vi har så langt hatt ni drapsforsøk i år, og noen av ofrene i disse drapsforsøkene overlevde takket være kort vei til dyktig medisinsk personell. Dette har nok betydd at flere av de sakene ikke har endt som drap, sier Rohde til Nettavisen.

Hun presiserer at det ofte er en hårfin balanse i slike saker, hvorvidt offeret overlever eller ikke.

- Har dere i politiet gjort noe spesielt for å få ned antall drap?

- Politiet jobber kontinuerlig med forebyggende arbeid, men jeg tør ikke peke på en enkelt eller noen få omstendigheter som sikre faktorer for nedgangen i antall drap hittil i år, sier Rohde.

- Færre drap betyr vel mindre å gjøre for dere? Dere sitter vel nå igjen med ubrukte ressurser?

- Vi har knapt med ressurser, slik at her er det ingen etterforskere eller jurister som går «på vent». For øvrig er det like mye arbeid i drapsforsøkssaker som i drapssaker, slik at medregnet de drapsforsøkene vi har hatt hittil i år, har det vært et arbeidskrevende halvår. I tilegg har vi hatt et par svært tunge barnemishandlingssaker som har tatt mye tid, sier hun.

- Vanskelig å forebygge
Rohde påpeker at selv om politiet jobber forebyggende, er det en vanskelig jobb å forebygge drap.

- Hvis vi sammenligner med vinningskriminalitet, så vil vi kunne se et opphold i slik kriminalitet hvis vi lykkes i å pågripe og fengsle mange. Men når det gjelder drap så ligger jo mye av motivet i gjerningspersonen selv. Det er derfor mye vanskeligere for politiet å forebygge en drapshandling, for vi vet jo ikke hvilke personer som går latent med noe i seg som kan lede til en alvorlig voldshandling eller et drap, sier hun.

Men når det først skjer et drap, klarer som oftest politiet å oppklare saken.

- Vi oppklarer de aller fleste drapene som skjer i Oslo. Vi har noen uoppklarte drap, men vi har en oppklaringsprosent på mellom 90 og 95 prosent på drap, forteller Rohde.

I de aller fleste drapene kjente offeret gjerningsmannen. I saker der de ikke kjente hverandre, har det vært en foranledning, av og til noe bagatellmessig, som har ledet til vold og drap.

- Oslo er en trygg by
Også voldskriminaliteten i Oslo har gått ned første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor, viser halvårstallene fra Oslo politidistrikt.

- Betyr nedgangen i vold og antall drap at folk kan føle seg trygge i Oslo?

- Oslo er utvilsomt en trygg by sammenlignet med andre hovedsteder og storbyer i Europa. Så langt jeg kjenner til er ingen personer blitt et tilfeldig drapsoffer bare ved å gå på gata i Oslo, så man trenger ikke gå rundt på gata å være redd for å bli drept, påpeker Rohde.

Hun forteller at politikolleger i andre land blir overrasket når de får høre om de lave drapstallene i Oslo.

- Jeg har vært på noen studiebesøk i utlandet, og de ser jo bare forundret på oss og ber oss gjenta tallene, sier politiinspektøren.

Samtidig sier hun at det hjelper lite å høre at Oslo er en trygg by, for de ofrene som blir utsatt for vold eller en voldtekt.

- Det er en kjent sak at det skjer en del voldshandlinger inkludert stygge voldtekter i byen vår. Det finnes da liten eller ingen trøst for et volds- eller voldtektsoffer å høre at byen vår generelt er trygg, sier Rohde, og legger til:

- Oslo-politiet jobber systematisk med å bekjempe voldskriminalitet blant annet gjennom analyse- og etterretningsarbeid. Vi ser også det som viktig å gi informasjon til publikum blant annet gjennom media, for at publikum selv skal kunne innrette seg og ta de rette valgene når det gjelder adferd, sier hun.

- Vet mer enn de sier
Rohde sier de nå etter sommerferien vil fortsette for fullt med etterforskningen av det ene drapet som har skjedd i år.

En sak som har gitt politiet flere uvanlige utfordringer.

100 dager brukte de på å finne sikker identitet på offeret, som hadde kommet fra Gambia til Norge ved å oppgi falskt navn og feil alder.

- Hvorfor står dere uten en gjerningsperson i denne ene saken?

- Det har bare gått et halvt år, og det er ikke uvanlig at vi bruker noe tid på å oppklare et drap. Men jeg tror det afrikanske miljøet vet mer enn de forteller til politiet. Jeg tror det er vanskelig for miljøet generelt å komme til politiet med opplysninger, og det tror jeg er en av årsakene til at saken er vanskelig å oppklare, siden vi ikke får inn tilstrekkelig med vitneopplysninger, sier Rohde.

I tilegg til drapet på gambieren Jungkung Kuyateh (28) i januar, står blant annet drapet på Vegard Bjerck (43) i et garasjeanlegg på Skøyen i juni i fjor, drapet på Meta Øverli (75) på Høybråten i 2006 og drapet på Egil Tostrup Bråten (23) i Nordahl Bruns gate i 2002 , fortsatt uoppklart i Oslo.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.