Ulvedebatten raser og det argumenteres for frykt fra de som har ulven gående i nærheten av der de bor. Men er ulven virkelig så farlig?

- Normalt sett er det slik at ulven er sky og unngår konfrontasjon med mennesker, men spesielt unge ulver er mer nysgjerrige og kan bli observert ganske tett på bebyggelse når de vandrer ut av foreldrenes revir, forteller seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet til Nettavisen.

Les også: Mer ulv rundt Oslo

6-åring drept - i år 1800

Det eneste dokumenterte tilfellet i Norge der et menneske er blitt drept av ulv, er fra 28. desember i år 1800, ifølge Hanssen. Offeret var en seks år gammel jente i Sørum i Akershus. Dette ble nedtegnet både i en kirkebok og en avis, opplyser Hanssen.

- Vi har ikke andre opplysninger eller noe som beviser at mennesker har blitt drept eller angrepet av ulv i Norge, sier hun.

I Sverige er det opp gjennom historien meldt om og nedskrevet flere ulveangrep. I perioden fra 1727 til 1763 ble fire personer drept av ulv, og i 1820 ble 11 personer drept, trolig av en ulv som hadde vært i fangenskap.

- De siste 50 årene kjenner man til at det er 17 tilfeller i Europa og Russland hvor ulv har drept mennesker. I 8 av disse tilfellene har det vært ulv som har hatt rabies, eller tilfeller hvor ulv har vært tilvendt mennesker, provokative situasjoner hvor ulven har vært forsøkt fanget eller oppsøkt av mennesker, og det vises til tilfeller der det ikke har vært tilgang til byttedyr, sier hun.

Til sammenligning er fem mennesker blitt drept av isbjørn på Svalbard siden 1971. Hvert år dør også flere mennesker etter vepsestikk.

Les også: Inntil 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen

- Skal ha respekt

Miljødirektoratet overvåker ulvene i Norge, og forrige vinter ble det registrert 65-68 ulv som bare oppholdt seg her i landet. I tillegg ble minst 25 ulver påvist på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige.

- I utgangspunktet er det slik at ulven unngår mennesker. Det man har sett i mange land, er at ulv kan leve tettere på mennesker enn i Norge og Sverige, uten at det har ført til flere konfrontasjoner mellom mennesker og ulv, sier Hanssen, og påpeker samtidig:

- Men ulven er jo et stort rovdyr, og man skal ha respekt for det også.

Hun sier de har forståelse for at mange som bor i ulveområdene kan oppleve frykt og være skeptiske til ulv som beveger seg tett på hus, og at dette var en av grunnene til at de merket ulv i Slettås-reviret i 2015, for å følge med på bevegelser og ha kontroll på hvor ulvene oppholder seg.

Les også: Her har det vært flest ulveangrep på hunder


Har ikke rabies

Hanssen påpeker at man i Norge har god oversikt over ulvebestanden, tilgangen til byttedyr er veldig god og at ulvene i Skandinavia ikke har rabies - en virussykdom som angriper nervesystemet.

- Så om man ikke oppsøker situasjoner for å fange eller på annen måte stresser ulv, så er det lite sannsynlig at det skal oppstå konfrontasjoner, sier hun.

Etter oppdrag fra klimaminister Vidar Helgesen (H), skal flere ulv nå også radiomerkes, slik at myndighetene får enda bedre oversikt over ulveflokkene.

- Vi er i gang med forsøk på merking. Det er Statens naturoppsyn som er vårt feltpersonell som har fått oppdraget. I første omgang forsøker vi å merke ulv med GPS-sendere i Osdal-reviret og Slettås-reviret. Det kan også bli aktuelt med merking av andre flokker innenfor ulvesonen, sier Hanssen.

Totalt skal det befinne seg 8-9 ulver i Slettås, og 9 ulver i Osdalen.

Les også: Erna Solberg angriper Vedum

Ni døde ulver

Totalt ble det bekreftet født 43 valpekull i Skandinavia i 2015, 32 i Sverige, fire i grenserevir og sju i Norge.

Samtidig ble det vinteren 2015/2016 påvist ni døde ulver i Norge. Seks ulver ble skutt under lisensjakt utenfor norsk ulvesone, én ble avlivet ved skadefelling, én ble skutt illegalt og én døde av ukjente årsaker.

Les også: Hver ulv i Norge koster minst 1,7 millioner kroner