Ifølge Klassekampen vil Brenna blant annet gi private barnehager meldeplikt overfor kommunen ved eierskifte og organisatoriske endringer.

– Vi vil gi kommunene større innflytelse over hvordan barnehagetilbudet totalt sett er utformet, sier hun.

I tillegg vil kunnskapsministeren gjøre de enkelte barnehagene til selvstendige rettssubjekter.

– Det betyr at hver barnehage må legge fram egne regnskaper, selv om barnehagen er en del av et større konsern, sier Brenna.

Regjeringen vurderer også å forby selskaper som driver barnehager, fra å drive annen type virksomhet, samt forby private barnehager å ta opp lån fra andre enn banker – slik at de ikke kan låne av de andre virksomhetene.