Kvinner får like god lønn

Foto: (TV 2 Nettavisen/Ingvild Jensen)

Det er kun små lønnsforskjeller mellom kvinner og menn med samme type jobb, viser en ny undersøkelse. Her er resultatene fra undersøkelsen av 15 bedrifter.

15.03.05 12:32

- Når vi sammenligner menn og kvinner i samme stillingsgruppe, finner vi at kvinner i gjennomsnitt har 95,6 prosent av menns lønn.

Dette er ett av hovedfunnene i undersøkelsen Hartmark Consulting har gjennomført på oppdrag av Barne- og familieminister Laila Dåvøy.

15 bedrifter innenfor privat og offentlig sektor er satt under lupen i årene 2002, 2003 og 2004. Alle bedriftene blir så godt som fullstendig frikjent for å diskriminere kvinner.

- Det ble innad i virksomhetene funnet lite systematiske forskjeller i lønn mellom kvinner og menn i stillinger av lik verdi, fastslås det i rapporten.

Tradisjonelle valg
I gjennomsnitt tjener kvinner i det norske arbeidslivet 84 prosent av menns gjennomsnittsinntekt. Det er derfor yrkesvalget som avgjør lønna.

- Det viser seg at det er tradisjoner i yrkesvalgene som er den viktigste forklaringsfaktoren når man ser etter bakgrunnen for lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Yrker som tradisjonelt har flest kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn de yrkene som tradisjonelt velges av menn, sier Dåvøy.

Betydelige avvik
Selv om man innad i virksomhetene har funnet lite systematiske forskjeller i lønn mellom kvinner og menn i stillinger av lik verdi, hadde 14 av virksomhetene enkelte stillinger med betydelig lønnsavvik.

I alt er 566 stillinger er vurdert i forsøket. I til sammen 28 av disse stillingene ble det funnet betydelig og uforklarlige avvik mellom verdien av jobben og lønna.

Arbeidsvurdering
Hartmark Consulting har i undersøkelsen prøvd ut om det er mulig å oppnå likelønn ved bruk av en såkalt arbeidsvurdering.

Hver stilling i undersøkelsen er tillagt en verdi, knyttet til innholdet i stillingen, og ikke til personene som sitter i dem. Stillingens verdi settes ut fra krav til kompetanse, problemløsning, ansvar og annet.

En slik arbeidsvurdering skal gi grunnlag for å identifisere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, som har stillinger der arbeidsoppgaver og kravene er av tilnærmet samme verdi.

- Å kunne identifisere disse forskjellene er første skritt på veien for å kunne nærme seg målet om likelønn mellom kjønnene sier Barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Effektivt
Hun mener forsøket har vist at slik arbeidsvurdering kan være et effektivt virkemiddel for å identifisere urimelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn både innad i én virksomhet og mellom virksomheter fra ulike sektorer.

Men i rapporten tas det forbehold om at undersøkelsen ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hvor effektivt arbeidsvurdering er, i og med at det i liten grad ble funnet ulikheter i forhold til jobber med samme verdi innenfor en virksomhet.

Resultatet ble i liten grad brukt for å justere opp lønnsnivået i de 28 stillingene i de påfølgende lønnsoppgjørene, fastslår rapporten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.