Gå til sidens hovedinnhold

Kvinner kontrolleres mest

Kvinner i serviceyrker er mest utsatt for byråkratisk overvåkning.

Ansatte i serviceyrker er nemlig landets mest ufrie arbeidstakere, viser en ny undersøkelse.

- Servicearbeidere er minst involvert i prosjektarbeid og samarbeid over bedriftens grenser. De har sjelden fleksitid, og de arbeider i størst grad utenfor vanlig arbeidstid, som for eksempel skiftarbeid, sier Karen Modesta Olsen til forskning.no.

Høyt utdannede menn i privat sektor er langt friere på jobb.

- Servicearbeiderne ligger faktisk nærmere den industrielle produksjonsmåten enn industriarbeiderne selv, sier Olsen.

Økt frihet på jobben betyr imidlertid ikke nødvendigvis økt trivsel.

- Våre analyser sier ikke noe om koblingen mellom kontroll og trivsel. Men i et tilgrensende arbeid sammen med Torstein Nesheim og Arne Kalleberg finner vi at kontroll i jobben reduserer stress, mens det å jobbe i team øker stress, sier forskeren.

Resultatene legges fram i boka ‹‹Arbeidsliv i omstilling››, der Torstein Nesheim og Karen Modesta Olsen har skrevet artikkelen ‹‹Nye grenser i arbeidslivet?››. De to er forskere ved Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene