Etter en vurdering av bestandssituasjonen, felte dyr så langt i jaktperioden og beiteområder for husdyr åpnes det for kvotejakt igjen i deler av region 2 fra 11. februar.

Ifølge Statsforvalteren i Agder gjelder dette Bykle, Valle og Bygland kommuner.

Kommunene inngår i Jaktområde II, som har fått endret kvoten til fire dyr hvorav én voksen hunn.

(©NTB)