Gå til sidens hovedinnhold

Lager Norges største IT-selskap

EDB og ErgoGroup slår seg sammen.

Styrene i EDB Business Partner ASA og ErgoGroup AS er enige om å anbefale sine aksjonærer at EDB og ErgoGroup slår seg sammen for å danne et ledende nordisk IT-selskap, med kapasitet til økt organisk vekst og finansiell styrke til å kunne utnytte strategiske og strukturelle muligheter. Det kommer frem i en pressemelding.

Sammenslåingen av de to IT-selskapene, betyr samtidig at de to statseide selskapene Posten og Telenor vil eie Norges største iT-selskap. Telenor er storeier i EDB, mens Posten eier Ergo. Telenor vil eie 27,2 prosent av det sammenslåtte selskapet.

- Posten har utviklet ErgoGroup til en sterk aktør i det nordiske IT-tjenestemarkedet. For å oppnå fortsatt vekst og skalafordeler er en sammenslåing av ErgoGroup og EDB industrielt riktig løsning. Vi vil få en norskbasert tjenesteleverandør som har de beste forutsetninger for å hevde seg i konkurransen med internasjonale aktører i det nordiske markedet,” skriver konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge i en melding.

- Vi har lenge sagt at Telenor vil støtte en god og langsiktig industriell løsning for EDB Business Partner. Denne transaksjonen er en utmerket mulighet til å skape en betydelig spiller i dette markedet. Slik vi ser det vil sammenslåingen være gunstig for EDB og selskapets aksjonærer,” skriver Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

Henter 1 milliard
Som en del av avtalen mellom de to selskapene vil det sammenslåtte selskapet gjennomføre en emisjon på inntil 1,0 milliarder kroner etter gjennomføringen av transaksjonen for å styrke den kombinerte balansen og gi strategisk og finansiell fleksibilitet fremover.

Styret i det sammenslåtte selskapet vil vurdere og vedta endelig størrelse og struktur på aksjeemisjonen. Telenor vil delta i emisjonen for å opprettholde sin pro rata eierandel i det sammenslåtte selskapet. Som en del av transaksjonen har Posten forpliktet seg til å redusere sitt eierskap i det sammenslåtte selskapet til maksimum 40 prosent innen to år etter gjennomføringen av transaksjonen for å øke likviditeten i aksjen, heter det i meldingen.

Generalforsamlingene er planlagt avholdt i begynnelsen av juli 2010, og transaksjonen er forventet gjennomført i fjerde kvartal 2010. I mellomtiden vil EDB og ErgoGroup bli ledet som separate selskaper.

Får Ergo-sjef
Styrene i EDB og ErgoGroup har foreslått at Arve Johansen, styreformann i EDB, blir styreformann i EDB ErgoGroup, og at Terje Mjøs, konsernsjef i ErgoGroup, blir utnevnt til konsernsjef i det sammenslåtte selskapet.

Hovedkontoret til EDB ErgoGroup vil ligge i Oslo. Det sammenslåtte selskapet vil ha omtrent 10.000 ansatte fordelt på 135 kontorer i 16 land.

Slik blir avtalen:
* EDBs aksjonærer vil eie 53,0 prosent av det kombinerte selskapet, fullt utvannet.

* Posten vil motta 81.064.078 nye aksjer i EDB, tilsvarende 47,0 prosent av det kombinerte selskapet, og blir største aksjonær. Posten har forpliktet seg til å redusere sitt eierskap i det sammenslåtte selskapet til maksimum 40 prosent innen to år etter at fusjonen er gjennomført.

* Etter transaksjonen vil det sammenslåtte selskapet gjennomføre en emisjon på inntil 1,0 kroner.

* Det midlertidige navnet på det sammenslåtte selskapet er EDB ErgoGroup ASA.

* Transaksjonen forventes å gi årlige synergigevinster på 250-350 millioner kroner.

* EDB og ErgoGroup hadde en samlet omsetning i 2009 på 12,7 milliarder kroner.

Nøkkelfakta om det sammenslåtte selskapet:
* Norges største IT-selskap.

* Nest største leverandør av IT-tjenester i Norden.

* Betydelig tjenesteleverandør i Sverige.

* Stor kapasitet innen voksende segmenter.

* Langt og solid samarbeid med nordiske kunder muliggjør vekst.

* Finansiell styrke med plattform for videre ekspansjon.

Reklame

Strømsjokket: Kun 2,3 % har den billigste avtaletypen

Kommentarer til denne saken