Alle de fem tiltalte er av juryen funnet skyldige i oppbevaring av store mengder hasj, men retten legger i forbindelse med straffeutmålingen mye mindre hasj til grunn enn det Asker og Bærum tingrett gjorde i sin dom. Selv om Gjermund Cappelen selv oppga i sin forklaring at han og tre andre tiltalte hadde befatning med nesten 1,4 tonn hasj, savner retten øvrige bevis for mer enn drøyt 1.000 kilo hasj.

"Disse usikkerhetsfaktorene tilsier samlet sett at det i lys av det strafferettslige beviskravet bør gjøres et vesentlig fradrag i den totale mengden på 1.389 kilo hasj", heter det i dommen.

Les også: Her fersker spanerne Eirik Jensen på video

Flere års reduksjon

En av de tiltalte – en 65 år gammel mann som lagmannsretten mener var Cappelen viktigste medhjelper og en sentral skikkelse i hasjnettverket – ble hardest dømt, til en straff på 14 og et halvt års fengsel. Det er likevel halvannet år mindre enn mannen, som i mediene har fått tilnavnet brusselgeren", fikk i tingretten.

En 53 år gammel medtiltalt, som deltok i oppussingen av badet til Eirik Jensen, og som har fått tilnavnet "rørleggeren", fikk redusert sin straff med to år til elleve års fengsel for befatning med snaut 900 kilo hasj. Et tredje medlem i narkonettverket – en 53 år gammel mann – er dømt til elleve år og seks måneders fengsel for befatning med 761 kilo hasj. Det er tre og et halvt år mindre enn han fikk i tingretten.

Aktor vurderer anke

De tre er dessuten dømt til inndragning av flere millioner kroner, som retten mener er utbytte av kriminelle handlinger og som derfor rammes av heleribestemmelsene.

Straffeutmålingen ligger ikke bare betydelig lavere enn den Asker og Bærum tingrett kom fram til. Den er også mye lavere enn aktoratets påstand i straffeutmålingsprosedyren.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir la ned påstand om henholdsvis 18, 15 og 17 års fengsel for de tre mennene. Hun varsler overfor Aftenposten at hun vil vurdere å anke straffeutmålingen.

– Ut fra at aktors påstand om 18 års fengsel, må dette sies å være et hyggelig resultat for min klient, sier forsvareren til 65-åringen, advokat Erling Olav Lyngtveit, til avisen.

Cappelen må vente

Gjermund Cappelen erkjente straffskyld da hasjsaken gikk i tingretten og har ikke anket dommen derfra. Han sitter nå tiltalt i narko- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen, og får derfor ikke straffeutmålingen før Oslo tingrett avsier en samledom som omfatter begge sakene.

De to siste tiltalte har perifere roller i saken og skal ikke ha vært medlemmer av hasjligaen. De ble dømt til henholdsvis fire år og seks måneders fengsel og sju år og seks måneders fengsel.