Gå til sidens hovedinnhold

Lakserømming henlagt på nytt

Saken om Norges største lakserømning er henlagt for andre gang.

Møre og Romsdal statsadvokatembete opprettholder henleggelsen av saken mot Marine Harvest på Tustna i Romsdal. Selskapet stod for Norgeshistoriens største lakserømning i august 2004, da 496.000 laks forsvant fra opprettsanlegget.

NJFF og WWF Norge anmeldte forholdet, slik organisasjonene har innarbeida som strategi for å sette søkelys på rømmingsproblemene.

Nye rømninger i år
Saken ble henlagt av politiet i vinter. NJFF og WWF Norge leverte inn klage på vedtaket 14. juni, der advokatfirmaet Hjort bemerka flere punkt i etterforskinga som viste at anlegget er vurdert som underdimensjonert av flere sakkyndige.

Etter forsinkelser, og beklagelse for forsinkelsen, er saken allikevel henlagt på nytt av statsadvokat Yngve Johs. Andersen. NJFF Møre og Romsdal reagerer kraftig mot vedtaket, spesielt siden fylkeslaget står midt i en ny rømmingssak.

- Det er ikke tvil om at laksen faktisk har forsvunnet. Saken er henlagt fordi vi ikke har tilstrekkelige bevis for å påstå at de som har jobbet ved bedriften har handlet uaktsomt, forklarer Andersen til Nettavisen.

De siste ukene er det fisket opp store mengder oppdrettslaks i Romsdalsfjorden, uten at noen oppdretter har tatt ansvar for det som har skjedd. Nå vil Fiskeridirektoratet ta DNA-prøver fra sju oppdrettsanlegg i området for å finne ut hvor den rømte oppdrettslaksen kommer fra.

Vil jobbe for kriminalisering
Nå skal NJFF prøve å fremme Tustna-saken for Riksadvokaten, som i enkelte tilfeller har anledning til å omgjøre avgjørelser i en underordna instans. På grunn av lovverkets krav om tidsfrister, kan det imidlertid bli vanskelig å få Riksadvokaten til å realitetsbehandle saken.

- For oss er det totalt uforståelig at ei slik rømming kan skje uten at lovverket fanger det opp. Mye tyder på at Fiskeridirektoratet som utøvende myndighet ikke har virkemidler for å ivareta villaksen, sier fylkesleder Ole Furu i NJFF Møre og Romsdal til NJFF.

- Dette er uakseptabelt for NJFF som interesseorganisasjon. Målet må være å kriminalisere slike rømminger, sier Furu. Fylkeslaget vil sørge for at NJFF jobber for å få et skikkelig lovverk på plass.

Les mer på NJFF.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus