25.461 innvandrere var registrert som helt arbeidsledige i 4. kvartal 2017 (13.842 kvinner og 11.619 menn). Sammenlignet med samme periode i 2016 er det en nedgang på 3235.

Les også: Nav Rogaland sent på banen med etablererkurs

I prosent viser de siste kvartalstallene at 5,6 prosent av innvandrerne i Norge er registrert som helt ledige.

Til sammenligning var ledigheten blant befolkningen for øvrig 1,7 prosent. Oversikten viser at nedgangen blant innvandrermenn falt med 1,2 prosentpoeng, mens den blant kvinner var på 0,5 prosentpoeng.

Høyest arbeidsledighet var det blant innvandrere fra Afrika, hvor 9,6 prosent var helt ledige. Dette må imidlertid ses i lys av at mange i den gruppen er flyktninger. Men også i den gruppen, som med alle landgrupper, er ledigheten gått tilbake.

Hele 1581 av dem som hadde fått jobb, var fra EU-land i Øst-Europa.

Alle fylker bortsett fra Finnmark hadde nedgang i ledigheten blant innvandrere.

Les også: Skattedirektøren ikke fornøyd med politiets innsats