Leger hindrer trafikkulykker

Foto: (Illustrasjon)

En storstilt innsats fra legene i Harstad har fått ned antall ulykker i distriktet. En omfattende registrering av trafikkskadde har sendt ulykkestallene ned 30 prosent.

Overlege Børge Ytterstad ved sykehuset i Harstad oppdaget at politiet ikke hadde oversikt over alle trafikkulykkene sykehuset kom i befatning med. Ytterstad tenkte at hvis kommunen kunne se hvor samtlige ulykker skjedde, ville det bli lettere å oppdage ulykkesbelastede punkter og dermed sette inn tiltak.

De siste fem årene har overlegen registrert alle ulykker, og kommunen har gjennomført flere trafikksikkerhetstiltak. Samtidig sender overlegen ut skriv til alle husstander i Harstad om alle trafikkulykkene. Dermed kan foreldre selv diskutere hvordan skadetallene kan reduseres.

Resultatet er en reduksjon i ulykker med 30 prosent, skriver Trygg Trafikk–avisa Trafikanten.

Samfunnsøkonomisk
Prosjektet sparer ikke bare Harstads innbyggere for lidelse, men er også svært kostnadseffektivt. Prosjektet koster 300.000 kroner i året, men innsparingen er mye større.

- Vi har spart mange skadde i Harstad på grunn av tallene våre. Og har allerede spart mange millioner kroner, sier Ytterstad til avisen.

Nå håper han at resten av landet kaster seg på den samme formen for trafikkhelbredelse. I dag brukes ti prosent av norske sykehussenger til skadde personer.

– Kan man redusere dette tallet kan sykehuset bruke ressursene på brokk og kunstige hofter i stedet, sier han.

Store mørketall
Ytterstad har også oppdaget andre ting ved sin registrerting. Mørketallene i de offisielle skadestatistikkene er store.

På sju og et halvt år har sykehuset registrert 958 skadde i regionen der de offisielle tallene bare har vist 358 skadde.

- Bare vel en treddel av alle trafikkskadde blir registrert. Tallene er tilsvarende i hele landet. Det kan jeg garantere. Og Harstad politi er faktisk så gode til å registrere, at mørketallene nok er enda større andre steder i landet, mener Ytterstad.

Skal man bruke denne erfaringen på resten av landet vil antall skadde stige fra 12.000 (offisiell statistikk) i året til over 40.000 (med mørketall).

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.