Gå til sidens hovedinnhold

Leger vurderer ikke arbeidsevne

Svært mange leger følger ikke kravet om at pasientenes arbeidsevne skal vurderes ved sykemelding, viser en undersøkelse fra Rikstrygdeverket.

I mai 2002 ble sykemeldingsreglene endret. Legen er etter de nye reglene pålagt å gi en skriftlig vurdering av hva den sykemeldte eventuelt er i stand til å bidra med på arbeidsplassen.

En undersøkelse Rikstrygdeverket gjorde i vår, ett år etter at de nye reglene trådte i kraft, viser at bare én av tre gir en slik vurdering i løpet av de fire første ukene av en sykemeldingsperiode.

- Dette er for dårlig. Altfor mange går for lenge på passive sykemeldinger uten at det leder til noen løsning, sier lege og avdelingsdirektør i NHO, Geir Riise, til Dagsavisen.

Lege Kjell Maartmann-Moe, leder av Allment praktiserende lægers forening, sier at foreningen arbeider med å finne ut hvordan legene kan bli mer aktive støttespillere for et inkluderende arbeidsliv.

- Vi må skjerpe oss, men det er også viktig at det kommer mer konkret informasjon om viktigheten av dette, sier han.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter