Legevaktordningen kan rakne

Legevaktordningen står foran et sammenbrudd dersom det ikke gjøres noe fra myndighetens side, ifølge en undersøkelse om allmennlegers holdning til vaktarbeidet.

27.06.04 19:55

Allmennlegene melder seg ut av legevaktsamarbeidet, mener allmennpraktiker Bjørn Otterlei. Særlig er dette påfallende i byene. Han har intervjuet 160 allmennleger om deres holdning til, og deltakelse i legevaktarbeid. Av undersøkelsen går det fram at stadig færre allmennleger kjører stadig flere vakter. I Trondheim deltar for eksempel under 40 prosent av fastlegene i legevaktarbeid, skriver Dagens Medisin.

- Denne trenden er helt i tråd med legenes generelle holdning til legevakt. Under 50 prosent av legene i Trondheim mener at legevaktarbeid er en del av fastlegens arbeidsoppgaver. Det er også en klar tendens til at yngre leger unngår legevaktene, sier Otterlei til NTB.

Han sier at unge leger både vil verne om sin fritid og at de har arbeidsøkter på 16-32 timer i et strekk. Ved de større sykehusene er det på den andre siden ofte en del vikarer som har kortere arbeidstid og som ønsker å kjøre legevakt. Disse tar da andre fastlegenes legevaktkjøring i tillegg.

Legevaktkjøring
Blant de yngste legene mellom 25-34 år tar bare halvparten legevaktkjøring. For leger som har passert aldersgrensen på 55 år da man kan søke om fritak, deltar bare 5,3 prosent.

Otterlei har sendt spørreskjema til fastleger i fire vaktdistrikter i Norge: Molde, Trondheim, Sandnessjøen og Fauske. Tre firedeler av legene har besvart.

Av skjemaene går det fram at mange fastleger, som formelt står på legevaktlisten, prøver å sette bort vaktene sine.

Flere av legene fortalte om dramatiske erfaringer med akutt syke, ulykker, dødsfall, påtale fra fylkeslege, trusler og møte med ustabile personer under legevaktbesøk.

- De kommer ofte bort i psykososiale problemstillinger som er store og som ikke kan løses der og da. I tillegg til akutte nødtilstander og et presset tidsskjema, gjør dette at mange leger ikke synes de får gjort en god nok jobb, sier Otterlei.

- Ny ordning
President Hans Kristian Bakke i Legeforeningen er ikke overrasket over funnene, og er enig i at dette er en trend.

Bakke mener at staten må bidra til å opprettholde, og opprette nye interkommunale legevaktordninger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.