*Nettavisen* Nyheter.

Lektor Clemens Saers anker tingrettsdom

NY RUNDE: Lærer Clemens Saers anla sak mot sin arbeidsgiver Utdanningsetaten og Oslo kommune og tapte. Nå anker han saken. På bildet Saers' prosessfullmektig Thorkil Aschehoug og kommunens advokat Toini Oulie-Hauge under forhandlingene i Oslo tingrett i mars. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Voldsutsatt lærer tapte søksmål mot Oslo kommune. Nå anker han dommen.

23.05.18 18:03

OSLO (Nettavisen): Lektor Clemens Saers (67) tapte et privat søksmål han anla mot Oslo kommune og Utdanningsetaten i kjølvannet av en voldssak. Nå anker han dommen.

- Det er ikke liv laga for lærerstanden i Norge hvis denne dommen blir stående. Da har vi en rettsløs situasjon for lærerne, sier Saers til Nettavisen.

- Det Arbeidsmiljøloven sier om å jobbe preventiv ble for eksempel ikke tatt hensyn til i dommen i det hele tatt, legger han til.

Saers advokat Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette AS bekrefter anken:

- Vi mener det foreligger feil ved rettens bedømmelse av de faktiske forhold og feil ved rettsanvendelsen, skriver han i en epost.

Kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten sier de registrerer at saken vil bli anket og at de nå avventer anken.

Holdt tilbake informasjon

Saers følte seg sviktet av arbeidsgiver etter at han ble angrepet av en elev i klasserommet på Oslo handelsgymnasium. I tingrettsdommen fra april fikk skoleledelsen kritikk for å ha holdt tilbake informasjon om elevens farepotensial, men retten fant ikke at det var snakk om grov uaktsomhet etter skadeerstatningsloven og frikjente Oslo kommune og Utdanningsetaten.

Les også: Voldsutsatt lærer tapte søksmål mot Oslo kommune

Det var i en undervisningstime 15. mai 2014 at lektoren ble angrepet av en elev fra en annen klasse som forsøkte å trenge seg inn i klasserommet. Den da 18 år gamle eleven tok tak i lærerens strupehode, holdt fast og vred om til Saers mistet bevisstheten.

Elev dømt - lærer fikk varig skade

Saers ble reddet av en av sine elever som oppfattet at læreren var i livsfare og fikk avverget situasjonen, men lektoren ble påført varige skader.

18-åringen ble dømt til fengsel og samfunnsstraff da saken var oppe i tingretten, mens det sivile søksmålet som gikk for tingretten i mars altså handlet om skoleledelsens ansvar for å gi lærerne en sikker arbeidsplass og gjøre dem kjent med risikovurderinger knyttet til enkelte elever.

Saers var for eksempel ikke gjort kjent med at den aktuelle eleven hadde truet en lærer på en tidligere skole og at Oslo handelsgymnasium på et tidspunkt før angrepet skjedde hadde engasjert en vekter fra et privat firma til å følge med på eleven på skolens område.

Saers og hans advokat krevde 250.000 kroner i oppreisning fra kommunen etter skadeerstatningsloven, men han vant altså ikke fram i tingretten med dette kravet, og partene endte opp med å måtte dekke egne saksomkostninger.

Klikk på bildet for å forstørre.

STEVNET ARBEIDSGIVER: Clemens Saers er lektoren ved Oslo handelsgymnasium som ble angrepet og alvorlig skadet i klasserommet. I april tapte han et søksmål mot Oslo kommune der han hevdet at skoleledelsen hadde opptrådt grovt uaktsomt fordi han som ansatt ikke hadde fått informasjon om voldspotensialet hos den aktuelle eleven. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag