*Nettavisen* Nyheter.

Lettere å få se offentlige papirer

- Det er viktig med mer innsyn i saker om offentlige innkjøp, blant annet for å motvirke korrupsjon. Det sier justisminister Odd Einar Dørum.

Satsråd behandlet fredag forslaget til en ny offentlighetslov. I lovforslaget legges det opp til økt innsyn i offentlige dokumenter og i selskaper der det offentlige er dominerende eier.

- Det er viktig å styrke innsynsretten for å øke interessen og deltakelsen i politiske debatter og prosesser, sier justisminister Odd Einar Dørum i en pressemelding.

- Regjeringen mener at det er viktig med mer innsyn i saker om offentlige innkjøp med videre, blant annet for å motvirke korrupsjon og andre uheldige forhold, understreker justisministeren.

Mer innsyn
Dørum sier forslaget derfor legger opp til vesentlig mer innsyn i kommunal og fylkeskommunal sektor, samtidig som muligheten til å unnta dokumenter fra offentlighet snevres kraftig inn.

Forslaget legger også opp til at offentlighetsloven skal gjelde også for selskaper der stat, fylkeskommune eller kommune har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i selskapets øverste organ.

Som eksempler på selskaper som etter dette vil omfattes av loven, trekker Dørum frem blant andre Avinor, Oslo Lufthavn Gardermoen, Statnett, Statskog og Vinmonopolet. Også en rekke selskaper i kommunal sektor må godta at innbyggerne kikker dem i kortene, hvis det nye loveforslaget vedtas.

Færre unntak
Samtidig som loven etter forslaget vil omfatte flere selskaper og offentlige instanser, blir muligheten til å unnta opplysninger og dokumenter fra offentligheten kraftig innskjerpet.

- Loven skal ikke gjelde for selvstendige rettssubjekt som hovedsaklig driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private, heter det i pressemeldingen.

- Lovforslaget bygger på at det bare er lov å gjøre unntak fra innsyn når det foreligger et reelt og saklig behov for det. Det er som hovedregel bare mulig å gjøre unntak for opplysninger som det kan ha skadelige virkninger å offentliggjøre, utdyper Dørum.

Når det gjelder muligheten til å gjøre unntak ut fra hensynet til utenrikspolitiske interesser, er de utformet på en måte som tar hensyn til at det internasjonale samarbeidet har fått stadig større betydning, skriver Dørum i pressemeldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.