Gå til sidens hovedinnhold

Lettere å få visum

Regjeringen vil gjøre det enklere for norsk-pakistanere å få besøk fra hjemlandet.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil lempe på den strenge norske praksisen med besøksvisum for personer fra Pakistan.

- Jeg vil instruere UDI med sikte på å justere praksis for besøk av nær familie fra Pakistan. Dette gjelder særlig for søsken, men jeg vil også vurdere endret praksis for søskenbarn. Målsettingen er at flere skal få visum, at saksbehandlingstiden skal bli kortere og at forholdene skal legges bedre til rette for søkerne, sier Hanssen ifølge en pressemelding.

Departementet har merket seg kritikken mot dagens strenge visumpraksis. Dette gjelder særlig for personer som har søsken i Norge.

Forslaget vil bli behandlet i tråd med Norges formelle forpliktelser til et harmonisert Schengen-regelverk, opplyser departementet.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen sier ifølge NRK at Norge bør beholde den gamle praksisen.

- Vi har en streng praksis nettopp for å bekjempe tvangsekteskap. Hadde det vært opp til Frp, hadde vi hatt en langt strengere praksis enn den vi har i dag, sier han ifølge NRK.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene