Gå til sidens hovedinnhold

LO anslår taktskifte i norsk økonomi

Mens økonomien i Fastlands-Norge vil vokse med 2,4 prosent i år, kommer veksten til å svekkes til 2,2 prosent neste år, anslår LO i en fersk prognose.

LO-økonomene la torsdag fram sine anslag for norsk økonomi.

– Etter vår analyse står norsk økonomi overfor et taktskifte, skriver LO-økonomene i sin analyse.

– Lavere vekst internasjonalt, økte renter og dempet konsumvekst bidrar til at konjunkturoppgangen trolig vil være over i løpet av et års tid, og norsk økonomi vil trolig komme inn i en nedgangskonjunktur fra 2020, heter det.

I analysen kommer det fram at LO antar arbeidsledigheten vil øke noe neste år, fra 3,6 prosent i år til 3,7 prosent i 2020.

Når det gjelder sysselsettingen viser LOs prognose at den vil øke med 1,4 prosent i inneværende år og 0,7 prosent neste år.

Samtidig anslår LOs økonomer at konsumprisindeksen vil falle fra 2,3 prosent i år til 2,0 prosent i 2020.

Bakteppet for noe svakere vekstutsikter for Norges del er først og fremst internasjonal uro, med handelskrig og stor usikkerhet rundt brexit. Norges Bank satte nylig opp renten til 1,5 prosent, men varslet samtidig, i motsetning til tidligere, at renten nå trolig blir liggende på dette nivået fremover.

Samtidig er svekkede petroleumsinvesteringer i Norge neste år en årsak til at vekstutsiktene svekkes. LO anslår at oljeinvesteringene vil øke med 15 prosent i år, men falle med 1 prosent neste år.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken