– Det er oppsiktsvekkende at dette skjer på tross av at FNs høykommissær for menneskerettigheter mener selskapet bidrar til opprettholdelse av de ulovlige israelske bosetningene i Øst-Jerusalem, sier førstesekretær i LO, Julie Lødrup, til FriFagbevegelse.

Alstom undertegnet mandag en avtale med Norske tog om salg av opp mot 200 tog til en verdi av over 20 milliarder kroner.

Selskapet svarer kort på kritikken overfor NTB:

– Alstom følger UNGP og overholder gjeldende internasjonal menneskerettighetslovgivning på alle steder der vi driver virksomhet, skriver en talsperson for selskapet i en epost.

Problematisk

LO mener det er problematisk at et statseid norsk selskap handler med selskaper som driver forretninger i israelske bosetninger.

– Prinsippene i den nye åpenhetsloven krever ikke bare åpenhet og aktsomhet, men reell handling. Det betyr at norske, statlige selskaper ikke skal handle med selskaper som bryter internasjonal lov. Det gjør Alstom, sier Lødrup.

Lødrup viser til en ny åpenhetslov som skal tre i kraft før sommeren. Den presiserer enda tydeligere at offentlige anskaffelser skal legge vekt på etiske vurderinger og kommer i tillegg til FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

– Togkjøpet bryter helt klart med UNGP, der Norge har vært en viktig pådriver. Det er jo positivt at Norge har tatt den rollen, men det viktigste er å følge opp når det kommer til hjemlige saker, sier Lødrup til Børsen.

– Ikke grunnlag for å avvise Alstom

Det er Samferdselsdepartementet som eier Norske tog. Da SVs Mona Fagerås stilte spørsmål rundt anbudsrunden før jul, svarte statsråd Jon-Ivar Nygård (Ap) at han har tillit til vurderingene til ledelsen i Norske tog, skriver FriFagbevegelse.

Ifølge statsråden ble det foretatt en grundig bakgrunnssjekk av selskapene som ønsket å delta i anbudskonkurransen.

– Det ble i den forbindelse avdekket at enkelte leverandørers involvering i Israel utgjorde en negativ eksponering. Forholdet medførte ikke avvisning av leverandørene som tilbydere, blant annet fordi det ikke foreligger rettskraftig domfellelse, svarte Nygård.

Onsdag understreker statssekretær Johan Vasara (Ap) i Samferdselsdepartementet at det er styret og ledelsen i Norske tog som har ansvaret for den daglige driften, men at departementet er opptatt av at norske selskaper opptrer i samsvar med norsk lovgivning.

– Vi er orientert om at Norske tog har gjort grundige juridiske vurderinger som viser at det ikke var grunnlag for å avvise Alstom etter anskaffelsesregelverket, sier Vasara til NTB.

– Aktsomhetsvurderinger

Da Norske tog omtalte togkjøpet i en pressemelding før jul, ble det understreket at selskapet har vurdert leverandørene på miljø, menneskerettigheter og sosialt ansvar.

«Blant annet har vi gjennomført aktsomhetsvurderinger som avdekket at et datterselskap av Alstom tidligere var engasjert i et samarbeid om å bygge bybane i Øst-Jerusalem. Som følge av prosjektet ble Alstom i februar 2020 satt på en liste av FNs høykommissær for menneskerettigheter over selskaper med aktivitet på okkupert palestinsk territorium», skrev Norske tog.