Migrenepasienter har frem til nå blitt behandlet med botox eller tabletter, så da nyheten om en ny og lovende migrenemedisin kom i vår, var det mange som jublet.

Nå er medisinen, som går under navnet Aimovig, godkjent i EU, melder The Guardian. Godkjennelsesprosessen har gått raskere enn antatt, og ifølge foreningen «Hodepine Norge» vil medisinen bli tilgjengelig i Norge i løpet av høsten.

LES MER: Banebrytende migrenemedisin kan bli tilgjengelig i Norge - kan halvere antall hodepinedager

Halverte antall hodepinedager

Signalstoffet CGRP i hjernen er med på å produsere migrene. Aimovig inneholder imidlertid et antistoff som heter erenumab, som kan blokkere CGRP, og dermed forhindre migreneafall.

Resultatet ved bruk av medisinen er så langt svært lovende: Rundt 30 prosent av migrenepasientene halverte antall hodepinedager med den nye medisinen.

LES OGSÅ: Fire treningsmyter du kan slutte å tro på

Nevrolog Julie Sønnervik, som driver hodepineklinikken Hodeverket i Sandnes, er positiv til at forskere for første gang har utviklet en medisin som spesifikt skal behandle migrene.

- Det er to svært positive ting med den nye medisinen: For det første så viser studiene at rundt 10 prosent av pasientene blir helt migrenefrie. Disse menneskene kaller vi superrespondere, og vi har ikke sett slike resultater med botox. I tillegg ser det ut til at medisinen, på lik linje med botox, har svært få bivirkninger, og det er veldig bra, sa Sønnervik til Nettavisen tidligere i vår.

- Strenge krav til blå resept

Spørsmålet fremover vil bli hvordan medisinen skal finansieres i Norge. Må man betale for den selv eller vil den bli tilgjengelig på blå resept?

Sønnervik understreket tidlig at en godkjenning av Aimovig i Norge ikke er det samme som at den vil bli tilgjengelig på blå resept.

- Vi har ikke råd til å gi denne medisinen til alle som har migrene, så det vil bli stilt strenge krav til hvem som vil få den på blå resept. Jeg antar at det er de som har kronisk migrene som vil bli vurdert som kandidater, altså de som har over femten hodepinedager i måneden, hvorav minst åtte er migrenedager, uttalte Sønnervik til Nettavisen.

LES OGSÅ: Forskere har utviklet en blodprøve som skal kunne oppdage føflekkreft på tidlig stadium

Nevrologen la til at det vil ta tid å finne svar på finansieringsspørsmålet.

- I første omgang vil den kun bli tilgjengelig for de som ønsker å betale for den selv, og den vil koste cirka 70.000 kroner per pasient i året. Det kommer til å ta tid å vurdere hvordan medisinen skal finansieres, og hvem som vil få den. Dette kan fort ta et år eller to.

Rundt en halv million nordmenn har migrene, og sykdommen er over dobbelt så vanlig hos kvinner som hos menn. Mens rundt 15 prosent av norske kvinner har migrene, ligger tallet på rundt syv prosent blant norske menn.