Lovet å kjøpe leilighet via SMS - trakk seg, må ut med 700.000 kroner

SMS BINDER PARTENE: I dommen finnes ingen konkret henvisning eller dokument som viser til når eller hvordan den første avtalen mellom partene ble inngått. Men SMS hovedsakelig fra selgeren refereres til i dommen som det som binder partene til en avtale.

SMS BINDER PARTENE: I dommen finnes ingen konkret henvisning eller dokument som viser til når eller hvordan den første avtalen mellom partene ble inngått. Men SMS hovedsakelig fra selgeren refereres til i dommen som det som binder partene til en avtale. Foto: Tom Melby (Avisa Nordland)

I to rettsinstanser har kvinnen tapt fordi det legges til grunn at SMS-meldinger bekreftet bindende kjøpsavtale.

06.06.14 09:49

En leilighet i Søster Holtes hage har endt med et enorm tap for kjøperen.

Med tap i to rettsinstanser og krav om erstatning til selgeren er merprisen for leiligheten nå blitt ca. 700.000 kroner.

Les saken i Avisa Nordland

– Det ble svært dyrt for henne å ikke overholde avtalen. Hun må ut med ca. kr 700 000,- i erstatning, forsinkelsesrenter og advokatkostnader. I tillegg må hun kjøpe leiligheten som har en prislapp på 990 000 kroner, refererer selgerens advokat Olav Martin Jentoft jr.

Kjøperens advokat Thomas Angell, sier at de ikke vil kommentere dommen fra Hålogaland lagmannsrett på nåværende tidspunkt.

I to rettsinstanser har kvinnen nå tapt fordi det legges til grunn at gjennom SMS-meldinger forelå bekreftelser om en bindende kjøpsavtale mellom partene.

Privat salg

I dommen refereres det til at salget av leiligheten skjedde privat, mens oppgjøret ble gjennomført som en ren oppgjørsforretning hos advokat Torkjell Johnsen.

Den tapende parten hevder på sin side at det ikke ble inngått noen avtale før møtet hos advokat Johnsen der papirene formelt ble undertegnet. Uten en slik foregående avtaleinngåelse stilles det langt sterkere krav til både selger og advokaten, men retten konkluderer med at den ikke trenger å ta stilling til om Johansen var involvert i et megleroppdrag. Det vises her til at det uansett var inngått en avtale før partene møttes på advokatkontoret.

Fikk ikke finansiering

Et vesentlig poeng for kjøperen er at hun opplyste til selgeren at kjøpet var avhengig av finansiering i bank og at hun faktisk ble separert fra sin mann slik at hun trengte en leilighet.

Ingen av delene ble en realitet. Subsidiært har hun krevd avtalen annullert fordi hun verken før eller i dette møtet på advokatkontoret fikk formidlet tilstrekkelig informasjon om økonomien i borettslaget Søster Holtes hage.

Helt konkret ble det pekt på at borettslaget fra 2020 har to store lån på henholdsvis 65,6 og 65,7 millioner kroner. Endringer i lånebetingelsene slår da inn med en samlet husleieøkning på 9.431 kroner.

Lagmannsretten kan ikke se at hun i oppgjørsmøtet tok opp disse forholdene, slik at kjøpet skjedde med klare forbehold. Tvert imot mener retten at hun bekreftet avtaleinngåelsen der uten forbehold.

Karakteriserer dommen som en vekker

Dommen understreker at avtaler skal overholdes, mener selgerens advokat.

– Dommen er viktig i forhold til at man skal kunne stole på at en avtale faktisk skal overholdes og at det ikke er kurant å gå fra en avtale, sier advokat Olav Martin Jentoft jr.

Han representerer selger av leiligheten som i lagmannsretten har fått medhold i at han hadde en gyldig avtale.

– Dersom det ikke var slik ville det uthule hele avtaleordningen å skape en komplett uoversiktlig situasjon ved at man ikke skal kunne legge til grunn de avtaler som faktisk inngås, mener Jentoft jr.

Han karakteriserer dommen som en vekker i forhold til dem som både tenker på å inngå en avtale og eventuelt i ettertid søker å bryte en avtale.

– Man bør i så tilfelle tenke seg nøye om før man velger å misligholde en inngått avtale, avslutter han.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.