Luftfartstilsynet snakker med to stemmer om sikkerheten for norsk luftfart. Utad sier de at sikkerheten er god, innad advarer de om at fly ikke blir kontrollert som de skal og at landingsplasser godkjennes uten befaring, skriver Bergens Tidende.

Avisa har sett på en rekke dokumenter og møtereferater mellom tilsynet og Samferdselsdepartementet og har blant annet funnet at tilsyn er droppet over en årrekke. I fjor ble hver femte av alle planlagte tilsyn kuttet. Det gjelder blant annet tilsyn som skal sjekke at fly og helikoptre er flyvedyktige.

Les også: Havarikommisjonen: Utmattingsbrudd forårsaket helikopterulykken

BTs gjennomgang viser videre at småflyplasser og landingsplasser for helikoptre blir godkjent uten tilsyn. Noen av dem er ikke sjekket på ti år.

Ifølge avisa er Luftfartsilsynet forsinket med sikkerhetstiltak for innenlandshelikoptre, der det har vært mange dødsulykker, sist helikopterulykken ved Turøy i Hordaland 29. april i år.

- Vi har ønsket å gjøre flere tilsynet på noen områder. For eksempel innen innenlandshelikopter, siden de har en sikkerhetsutfordring, sier luftfartsdirektør Erik Nodeland til avisa.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til BT at han legger til grunn at sikkerheten er tilfredsstillende, men at ting kan bli mer utfordrende i fremtiden.

Les også: Norwegian får bruke utenlandsk besetning på norskregistrerte fly