Gå til sidens hovedinnhold

Lundteigen: - Stortingets ledelse må gå av

Sp-politikeren krever hoderulling etter byggeskandalen på Stortinget.

Tirsdag la Riksrevisjon fram sin knusende rapport, der de i krasse ordelag kritiserer Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26, som har hatt en budsjettsprekk på hele 700 millioner kroner.

Nå krever stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) at Stortingets ledelse går av.

- Dette er så alvorlige funn at det må få de konsekvenser at Stortingets øverste ledelse ved Presidentskapet trer tilbake, samt at Stortingets direktør og de ansvarlige for byggeprosjektets kostnadsoverskridelser også fratrer sine stillinger, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til Nettavisen, og påpeker:

- Dersom dette ikke skjer, legitimeres en ukultur av Norges nasjonalforsamling som vil kunne spre seg videre innen all statlig forvaltning, sier han.

Gunnar Stavrum: Amatørenes byggeskandale

Les også: Riksrevisjonen slakter Stortingets budsjettsprekk på 700 millioner

- Brudd på regelvek

Riksrevisjonens granskning avdekker blant annet betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av det omstridte byggeprosjektet.

- Riksrevisjonen avslører med sine undersøkelser både brudd på regelverk som Stortinget selv har vedtatt og at Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag, sier Lundteigen, som også sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Les også: Stortingspresidenten: - Viktige sider ved granskningen mangler

Kolberg: - Svært alvorlig

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap), ser også alvorlig på Riksrevisjonens konklusjoner.

- Jeg vil karakterisere dette som svært alvorlig, sier Kolberg til Nettavisen.

Kolberg sier komiteen nå vil behandle rapporten raskt før nytt Stortinget trer sammen til høsten.

- Jeg setter jo lit til at Riksrevisjonens konklusjoner er riktige, men vi må selvfølgelig nå ha en grundig behandling av saken, sier Kolberg, og understreker samtidig:

- Det er nødvendig at hele Stortinget har ydmykhet når det gjelder denne saken her, slik at vi får full sikkerhet om at dette ikke gjentar seg etter behandlingen, sier han.

På spørsmål om hva han tenker om budsjettsprekken på 700 millioner kroner, svarer Kolberg:

- Jeg bare konstaterer at Riksrevisjonen også sier at det ikke går an å slå fast at heller ikke dette er sluttsummen, sier han.

Les også: Stortingets presidentskap refset etter millionsprekk

Hansson: - Må få kontroll på prosjektet

Talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rasmus Hansson, mener det er viktig nå å få kontroll på byggeprosjektet.

- Riksrevisjonen bekrefter at prosjektledelsen ikke har vært god nok, men jeg vil ikke dele ut skyld til aktører før vi har behandlet saken. Det viktigste nå er å få kontroll på dette prosjektet, slik at det først og fremst ikke blir et problem for tilliten til hvordan Stortinget bruker penger, sier Hansson til Nettavisen.

- Dessuten må vi få kontroll på utgiftsutviklingen i prosjektet, sier han.

Hansson sier rapporten bare bekrefter det de har vært bekymret for.

- Dette er jo et komplisert prosjekt som er blitt enda mer komplisert på grunn av grunnforhold og sannsynligvis en del andre forhold, sier han.

- Hva tenker du om at prosjektet har sprukket med hele 700 millioner kroner?

- Det er en haug med penger, og det er dessverre ikke uvanlig at store offentlige byggeprosjekter sprenger rammene så det suser. Det hadde vært fint om Stortinget hadde greid å gå foran og gjennomført et slikt prosjekt uten en kostnadssprekk. Når det ikke har skjedd denne gangen, så får vi prøve å bruke anledningen til å legge rammer slik at neste prosjekt holder rammene, sier Hansson.

Les også: - Sluttsummen på 1,8 milliarder sier alt

Tetzschner: - Lar milliardene trille

Høyres medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Michael Tetzschner, sier det er viktig nå at Stortingets ledelse erkjenner feil.

- Et førsteinntrykk av rapporten er at den er grundig og dessverre meget alvorlig. Rapporten fra Riksrevisjonen gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret av presidentskapet for flere år siden til Stortinget ved den aktuelle budsjettkomiteen som er kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Tetzschner til Nettavisen.

Også han mener det er viktig nå å bygge opp igjen Stortingets tillit.

- For gjenoppbygging av tillit er første skritt å erkjenne at Stortinget er påført et omdømmetap av de som er satt til å styre administrasjonen. Stortingets legitimitet blir svekket når det pålegger vanlige mennesker skatter og avgifter, og ikke selv holder orden - men lar milliardene trille til formål praktisk talt uten nytteverdi for Stortinget, sier han.

Direktøren: - Kunne vært styrket

Nettavisen har vært i kontakt med direktør på Stortinget, Ida Børresen.

- Hva er din kommentar til Lundteigens utspill?

- Direktøren finner det ikke naturlig å kommentere på stortingsrepresentant Lundteigens utspill.

- Sett i ettertid: Hva kunne ledelsen ha gjort annerledes?

- Vi skal nå gjennomgå rapporten grundig og se hva vi kan lære for fremtidige prosjekter. I planleggingsfasen ser vi at

prosjektorganisasjonen kunne vært styrket på et tidligere tidspunkt, men administrasjonen gjorde som det vises i rapporten, viktige forbedringer med organisering av prosjektet underveis. Ekstraordinære utfordringer med store mangler og forsinkelser i prosjekteringsgruppens (Multiconsults) arbeid gjorde at dette ble ekstra krevende å håndtere. Riksrevisjonen viser i sin rapport at administrasjonen raskt tok grep og at prosjektorganisasjonen siden 2015 har vært tilpasset oppgaven, sier Børresen.

- Er det noe annet dere vil ha fram?

- Jeg er glad for at Riksrevisjonen, på samme måte som presidentskapet og komiteen, anerkjenner viktigheten av dette prosjektet. Det var nødvendig med en totalrenovering av Prinsens gate 26, og å få på plass nødvendige tiltak anbefalt av bl.a. PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for sikring av landets nasjonalforsamling. Vi har nå all vår oppmerksomhet rettet mot å sikre at prosjektet blir ferdig i henhold til den planen som ligger og innenfor gjeldende kostnadsramme, sier direktøren.

Les også: Stortingspresidenten: - Vi føler et stort ansvar

Les også

Her skal Stortinget bygge en 250 meter lang tunnel


Har du sett denne?

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene

Kommentarer til denne saken