Gå til sidens hovedinnhold

Må dekke Terra-tap på fire år

Terra-kommunene får fire år på seg til å dekke inn tapet etter sine mislykkede finansplasseringer.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) lovet de hardt prøvede Terra-kommunene rimelig tid til å slikke sårene etter finansskandalen. Nå har Kommunal- og regionaldepartementet satt en frist: Innen 2011 må tapene fra de mislykkede investeringene være dekket.

Samtidig får fylkesmennene beskjed om å holde et ekstra øye med Terra-kommunene. De skal påse at de er i stand til å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud.

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev til de fire fylkesmannsembetene 4. februar 2008 slått fast at tapet skal føres i 2007. For kommunene betyr dette at tapet må dekkes inn i løpet av fire år.

- For kommunene vil dette gi betydelige omstillingsutfordringer. Departementet forutsetter en god dialog med fylkesmennene om dette og vil om nødvendig vurdere skjønnsrammene til de fylkesmannsembetene som saken berører, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa ifølge en pressemelding.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg