Gå til sidens hovedinnhold

- Må legge ned legevakten

Ullevål universitetssykehus med sparekniven i 2008-budsjettet.

Sykehuset foreslår å legge ned skadelegevakten og nedbemanne med opptil 300 årsverk, heter det i en pressemelding.

For å komme i balanse med 2008-budsjettet på vel seks milliarder kroner, må sykehuset spare inn 375 millioner kroner. I desember vedtok sykehusstyret flere innsparingstiltak, men fortsatt må det spares inn tilsvarende 100 millioner kroner.

- Veldig beklagelig
- Ullevåls ledelse har pekt på flere aktiviteter som ikke er finansiert fra eier og som oppfattes som urimelige kostnader som både reduserer sykehusets økonomi og går ut over Ullevåls egne pasienter, sier administrerende direktør Tove Strand.

Dette gjelder blant annet ambulansetjenestetilbudet, som benyttes av andre sykehus uten at de betaler, og skadelegevakten - som er et tilbud til pasienter også utenfor Ullevåls opptaksområde.

- Det er alt vedtatt mange innsparingstiltak, noen av disse fører også til færre ansatte, og vil på enkelte områder naturlig nok få konsekvenser for pasientene. Når sykehuset skal redusere ytterligere står vi i fare for å legge ned viktige tilbud eller stenge hele sengeposter. Det er veldig beklagelig, legger Strand til.

Kutter over hele fjøla
Ullevål har vel 9.600 ansatte. En nedbemanning på om lag 300 årsverk utgjør vel tre prosent. Både leger, annet helsepersonell og administrative årsverk. I første omgang vil det bli en reduksjon på om lag 100 årsverk, og nedbemanningen vil bli forsøkt gjennomført gjennom reduksjon av innleie, ekstravakter og overtid.

Tiltak som alt er vedtatt av styret omfatter blant annet halvering av nevrologisk sengepost, nedleggelse av vaksinasjonspoliklinikken, og noe redusert kapasitet til hjerte- og lungepasienter og innen psykiatri.

Styret ved Ullevål behandler budsjettet mandag 4. februar.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar