– Det går ut invitasjon i løpet av ganske kort tid, sier Monica Mæland (H) til ABC Nyheter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser til NTB at invitasjonen vil bli sendt ut i løpet av to uker, men at en endelig dato for møtet ikke er satt.

Det er dermed høyst usikkert om kommunal- og moderniseringsministeren vil lykkes med å få sammenslåingen i nord på skinner før KrFs veivalg 2. november. Invitasjonen til møtet sendes altså senest samme dag som KrFs viktige landsmøte avholdes. Dermed kan møtet komme til å bli holdt senere i november.

Arbeiderpartiets gruppeleder i Troms fylkesting, Kari-Anne Opsal, sier til ABC Nyheter at et møte i fellesnemnda nå, neppe blir beslutningsdyktig. Troms vedtok før sommeren at det ikke er naturlig å delta i fellesnemnda så lenge finnmarkingene ikke møter.

Og fylkestinget i Finnmark har så langt bare «tatt til etterretning» Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse om at Finnmark bryter loven når de ikke deltar i sammenslåingsprosessen. Valg av medlemmer til fellesnemnda kommer først til behandling på et senere møte i fylkestinget.

– Jeg er glad for at våre partikolleger i Troms i dag bekrefter at det vil være praktisk og politisk umulig å gå i fellesnemnd uten Finnmark, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune.

– Vi håper at Stortinget vil se på saken i et nytt lys når den kommer opp igjen. Vi ønsker selvsagt en politisk løsning, og at Stortinget etter alt som har skjedd, tar til fornuft, sier hun videre.