I meningsmålingen sier 68 prosent at de støtter fortsatt selvbestemmelse for kvinnen, 19 prosent er mot og 13 prosent svarer vet ikke.

Spørsmålet som ble stilt var: «Den nye regjeringen vil fjerne retten til fosterreduksjon (såkalt «tvillingabort») før uke tolv, og et ønske om dette må dermed behandles i en abortnemnd. Støtter du denne endringen?».

Endringer i abortloven var blant de mest betente spørsmålene i regjeringsforhandlingene. Mens KrF primært ønsker en mer restriktiv lov, ønsker de øvrige tre partiene i regjeringen å beholde dagens lov. På punktet om fosterreduksjon fikk imidlertid KrF gjennomslag i forhandlingene.

Omstridt i fagmiljøene

Olaug Bollestad, konstituert leder i KrF, påpeker overfor Dagbladet at Norge har vært et av få land i Europa som praktiserer tvillingabort på denne måten.

– For KrF har det vært viktig å sikre at Norge ikke er et av de mest liberale landene i Europa på dette området. Problemstillingen var heller ikke aktuell da abortloven ble vedtatt for over 40 år siden, sier Bollestad.

Fosterreduksjon er omstridt i fagmiljøene, som anbefaler regjeringens nye politikk, der avgjørelsen skal legges til en nemnd.

14 tilfeller siden 2016

Adgangen til tvillingabort kom ikke før i 2016 da lovavdelingen i Justisdepartementet konkluderte med at dagens abortlov åpner for at kvinner som er gravide med friske tvillinger, før uke tolv kan velge å abortere bort ett foster og bære fram det andre.

Siden 2016 er det foretatt 14 fosterreduksjoner i Norge, ifølge Dagbladet.

Høyre, Frp, Venstre og KrF ble Granavolden-plattformen enige om at regjeringen vil «fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven.»

(©NTB)