Om ettermiddagen mandag 24. september i fjor syklet mannen midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya. Det oppsto kø bak syklisten, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig.

Politiet ga mannen et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok, og dermed havnet saken i retten.

Her er bakgrunnen for rettssaken: Ivar (54) fikk 7000 kroner i bot for sykling i kollektivfeltet – nå blir det rettssak (+)

Syklisten ble frikjent da saken ble behandlet i Oslo tingrett tidligere i år.

Dommen ble avsagt under dissens ettersom fagdommeren mente forholdet var straffbart. De to meddommerne mente imidlertid at syklisten ikke skapte en unødig hindring og heller ikke opptrådte uaktsomt. De mente at når det er lovlig å sykle i kollektivfelt, må bilistene tåle en viss grad av forstyrrelse av syklister.

Les også: Syklist i kollektivfelt nektet å betale bot – frikjent i tingretten

Oslo statsadvokatembeter anket dommen, og tirsdag kommer saken opp for Borgarting lagmannsrett. Det er satt av én dag til saken.

(©NTB)