RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Manuelas svar til Stortinget

Sist oppdatert:
Manuela Ramin-Osmundsen overleverte svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i kveld.

Jeg vil innledningsvis presisere overfor komiteen at jeg verken har oppfordret Ida Kraby til å søke denne jobben eller hatt kontakt med henne underveis i prosessen

Dette skriver hun om tilsettingsprosessen:

BLD mottok søknad fra Ida Hjort Kraby innen søknadsfristens utløp. Hun bad om fortrolig behandling av søknaden og ble dermed ikke inntatt i den første søkerlisten. Departementet måtte ha noe tid til å vurdere spørsmålet om søknaden kunne unntas fra offentlighet.

På grunnlag av kravene til stillingen i kunngjøringsteksten ble fire søkere innkalt til førstegangsintervju, hvorav Kraby og Hjermann var to av disse. Det var mange gode søkere med ulik bakgrunn. De som ble valgt ut til intervju ble vurdert som de beste. Intervjuene fant sted i BLD i uke 49, 50 og 51 i 2007.

Den 20. desember 2007 trakk Kraby søknaden sin - før hun den 4. januar 2008 igjen bad om å bli vurdert som søker. Statlige arbeidsgivere står fritt til å vurdere søknader innkommet etter søknadsfristens utløp hvis den finner grunn til det, hvilket BLD gjorde i dette tilfellet. Kraby ble etter dette inntatt i søkerlisten fordi BLD kom til at hennes søknad ikke kunne unntas offentlighet. Alle som ba om søkerliste fikk den reviderte. Ved en inkurie ble ikke revidert søkerliste sendt de søkerne som hadde fått den opprinnelige søkerlisten.

Andregangsintervju med departementsråden tilstede ble avholdt i midten av januar med to av søkerne; Hjermann og Kraby. Etter dette ble det også avholdt sluttintervju med nevnte kandidater, hvor statsråden deltok.

Som svar på spørsmålet om habilitet skriver Manuela:

Jeg har fra jeg ble orientert om at Ida Kraby hadde søkt, gjort det kjent at jeg har truffet henne i ulike sammenhenger.

Hun viser til Justisdepartementets lovavdeling, som vurderte henne som habil:

”I saken her er det opplyst at statsråden og Hjort Kraby ved spredte anledninger i løpet av 20 år har truffet hverandre i privat sammenheng på grunnlag av personlig invitasjon. I de fleste tilfellene har det vært tale om sammenkomster der et større antall personer har vært til stede. At statsråden med sin ektefelle for en rekke år siden ved to anledninger har fått besøk av eller har besøkt Hjort Kraby og hennes daværende ektefelle, endrer ikke det samlede inntrykket: Det foreligger ikke noe slikt nært vennskap mellom statsråden og Hjort Kraby som gjør at inhabilitet inntrer. Forbindelsen mellom statsråden og Hjort Kraby fremstår som et tilknytningsforhold som mange vil ha med en lang rekke personer. Det gjelder også når en ser den personlige tilknytingen i sammenheng med det mer profesjonelt baserte tilknytningsforholdet gjennom det såkalte nettverket og kvinnegruppen. Vi kan etter dette ikke se at de aktuelle tilknytningsforholdene hver for seg eller samlet innebærer noen ”nær personlig tilknytning” som gjør at det foreligger ”særegne forhold” som er ”egnet til å svekke tilliten til ” statsrådens upartiskhet i saken. ”

På spørsmålet om juridisk kompetanse i utlysningen svarer hun følgende:

Stillingskunngjøringen stilte krav til høyere utdanning uten nærmere spesifisering av krav til formalkompetanse.

Bakgrunnen for valget av denne formuleringen var å ikke ekskludere personer med ulik utdanningsretning fra søkermassen. Det ble i denne prosessen lagt til grunn, som i øvrige tilsettingssaker, at en utlysning innebærer at den best kvalifiserte skal få stillingen. Så langt departementet kjenner til har dette også vært tilfelle ved utløpet av første åremålsperiode for de foregående barneombudene.

(...) På bakgrunn av en helhetlig vurdering ble Kraby ansett som best kvalifisert for stillingen. Hennes juridiske kompetanse ble vektlagt som en del av hennes samlede kompetanse. Juridisk kompetanse var imidlertid ikke et kvalifikasjonskrav for stillingen. Det ble ikke stilt nye krav til søkerne underveis i prosessen. Barne- og likestillingsdepartementet har heller ikke på andre måter endret prosessen underveis.

(...)Reidar Hjermann var en sterk kandidat, men Ida Hjort Kraby ble vurdert som en enda sterkere kandidat. Min vurdering er at Reidar Hjermann ikke har vært for kritisk mot myndighetene. Det er imidlertid en annen søker som samlet sett ble vurdert som bedre enn ham.

Les hele brevet her

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere