– Det er merkelig at regjeringen ikke bruker muligheten lakseskatten gir, til å stimulere miljøløsninger og drive fram miljø- og dyrevennlig oppdrett. I stedet blir de som tar ansvar, sittende med regningen selv, sier Rasmus Hansson, næringspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Tirsdag la regjeringen fram sitt forslag til lakseskatt. MDG mener utslippsfrie oppdrettsanlegg burde få lavere skatt enn konvensjonelle anlegg. Ifølge Hansson er dette noe de vil gå inn for når forslaget kommer til Stortinget.

Oppdrettsnæringa må dessuten pålegges et forpliktende mål på maks 10 prosent dødelighet innen 2025, mener MDG.

– Hvert år dør 50 millioner laks i merdene. Det er hårreisende dårlig dyrevelferd. Det vil være uforsvarlig å ikke bruke lakseskatten til å stoppe denne dødeligheten, og samtidig løse andre sider ved oppdrettsnæringens store miljøproblemer, sier Hansson.

– Støre ønsker seg et bredt forlik. Skal han få til det, må han bruke lakseskatten til å løse næringens miljø- og dyrevelferdsproblemer.

(©NTB)